17.12.2009

Nowa strategia Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino"

Rada Nadzorcza IKS SOLINO zatwierdziła wczoraj strategię rozwoju podziemnego magazynowania węglowodorów w kawernach solnych.

Zaakceptowany 16 grudnia 2009 r. przez RN IKS Solino dokument jest częścią strategii kawernowej Grupy ORLEN przyjętej przez Zarząd PKN ORLEN w sierpniu br.

Wobec prognoz wyczerpania się potencjału obecnego systemu magazynowania kawernowego w podziemnym magazynie ropy i paliw nowa strategia dla Grupy ORLEN oferuje maksymalne, wsparte inwestycjami, wykorzystanie potencjału obecnego systemu kopalń oraz pozyskanie nowych lokalizacji i budowę nowej kopalni.

Eksploatacja nowych złóż pozwoli na zapewnienie dostaw solanki do odbiorców w perspektywie wykraczającej poza rok 2050 i jednocześnie zapewni operacyjne funkcjonowanie istniejących magazynów kawernowych. Ługowane komory, przeznaczane będą na składowanie węglowodorów.

To jeden z tych projektów, które decydują o bezpieczeństwie energetycznym kraju w perspektywie kilkudziesięciu lat. Ostatnie lata pokazały, ze ta kwestia może być kluczowa dla funkcjonowania spółek paliwowych i ich wyceny przez rynek. Program rozwoju będzie realizowany wspólnie w ramach Grupy ORLEN, a wybrany scenariusz jest optymalny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju oraz potrzeb i perspektyw rozwoju zarówno IKS Solino, jak i PKN ORLEN - mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą strategia dla IKS SOLINO stanowi istotny element strategii Grupy ORLEN. Jej celem jest przede wszystkim podniesienie możliwości produkcyjnych solanki i zwiększenie dzięki temu możliwości operacyjnych istniejącego podziemnego magazynu. Strategia przewiduje możliwość obsługi przez IKS Solino nowych kopalń i magazynów.

Równolegle IKS Solino będzie wspomagać merytorycznie projekt strategii dla Grupy ORLEN realizowany w innych spółkach Grupy, zapewniając wsparcie ze strony ekspertów z dziedziny górnictwa i geologii, jak również doświadczenie wynikające z dotychczasowej eksploatacji magazynów podziemnych.

Program zakłada również, iż Spółka będzie sprzedawać pochodzącą z nowych kopalń solankę. Taki wariant zapewnia dalszy rozwój IKS Solino jako największego w kraju producenta solanki.

Biuro Prasowe PKN ORLEN