18.12.2009

PKN ORLEN wspiera modernizację Biblioteki im. Zielińskich

Zakończył się kolejny etap modernizacji czytelni Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, zrealizowany dzięki wsparciu PKN ORLEN. Ta faza remontu dotyczyła usprawniania systemu i warunków magazynu książek wydanych po 1800 roku, znajdujących się w budynku Biblioteki przy Pl. Narutowicza 2, w tzw. "Domu pod Opatrznością".

Dzięki kilkuletniej, finansowej pomocy ze strony PKN ORLEN udało się odnowić i unowocześnić wnętrze Biblioteki. Zrealizowane prace remontowe obejmowały malowanie, wymianę wykładzin, wyburzanie niektórych ścian, modernizację sieci światłowodowej i instalacji elektrycznej. Istotnym i niezwykle potrzebnym elementem remontu było odnowienie część magazynowej Biblioteki im. Zielińskich, gdzie znajdują się cenne zbiory. Część ta została wyposażona w nowoczesne regały przesuwne. Zastosowanie takiego systemu regałów pozwoli na optymalne wykorzystanie przestrzeni poprzez kumulację dotychczasowych zbiorów i przygotowanie miejsca pod przyszłe nabytki. Modernizacja magazynu zmodyfikuje warunki pracy i poprawi efektywność obsługi czytelniczej. Poprzez komasację zbiorów zostanie zmniejszona powierzchnia użytkowana, a tym samym zminimalizowane koszty energii cieplnej i elektrycznej.

"Biblioteka to jedna z wizytówek Płocka, a także ważne źródło wiedzy dla uczniów i studentów. Dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć proces modernizacji magazynowania zabytkowych zbiorów i zainwestować w remont czytelni. Mamy nadzieję, że nasz wkład w przywrócenie dawnej świetności temu miejscu przyczyni się do wzrostu jakości korzystania ze zgromadzonych zasobów i będzie służył wielu pokoleniom płocczan. Modernizacja Biblioteki to element szerszego zaangażowania PKN ORLEN w rozwój Płocka i jego mieszkańców" - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

Biblioteka im. Zielińskich TNP została założona w 1820 roku i jest siódmą z kolei, wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej i należy do elitarnego grona 55 bibliotek tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny. Ze względu na wysoką liczbę płockich studentów, Biblioteka im. Zielińskich TNP spełnia funkcję biblioteki międzyuczelnianej. Korzysta z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także uczniowie starszych klas szkół średnich.

Dofinansowanie remontu to kolejna inicjatywa PKN ORLEN na rzecz poprawy życia kulturalnego Płocczan. Spółka od lat angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta. Współpraca z Towarzystwem Naukowym Płockim to kolejny dowód, że odpowiedzialny biznes ma priorytetowe znaczenie dla PKN ORLEN.

Biuro Prasowe