31.12.2009

"Zebra w paski też ma odblaski”

Pod takim hasłem ruszyła w Płocku kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa niewidocznych uczestników ruchu drogowego.

W kampanii, której głównym koordynatorem jest Komenda Miejska Policji w Płocku, uczestniczą organizacje i instytucje, którym bliski jest jej cel. Wśród nich nie mogło zabraknąć naszej Fundacji, zwłaszcza że działania na rzecz bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci, Fundacja prowadzi od kilku lat, niektóre wspólnie z Komendą Miejską Policji w Płocku. W 2008 r. kilkudziesięciu przedszkolaków zaproszonych zostało do ORLENU, gdzie w trakcie zabawy uczyli się zasad zachowania na ulicy. Pomagał im w tym doświadczony policjant. W 2009 r. Fundacja sfinansowała druk przygotowanych przez Policją materiałów edukacyjnych dla dzieci – pomysłowe scenki sytuacyjne do pokolorowania, których treścią było właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach. W każdej potrzebie Fundacji przekazywała Policji, ale też innym instytucjom i organizacjom (szkołom, przedszkolom), odblaski.

Przystępując do rozpoczynającej się kampanii, zaoferowaliśmy swoje dotychczasowe doświadczenie oraz zadeklarowaliśmy udział w nowych przedsięwzięciach. A wszystko wskazuje na to, że będzie ich wiele i będą bardzo interesujące. Była o tym mowa w trakcie konferencji prasowej w dniu 30 grudnia 2009 r.

Do Komendy Miejskiej Policji w Płocku zostali zaproszeni dziennikarze, z którymi spotkali się organizatorzy kampanii reprezentujący różne organizacje, różne profesje, ale mający wspólną cechę, jaką jest wola uczynienia ulic Płocka przyjaznymi dla najmniej obecnie widocznych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych.

Znaczenie działań na rzecz zmniejszenia liczby ofiar i poszkodowanych w ruchu ulicznym i drogowym trudno przecenić. Mówili o tym uczestnicy konferencji. Jak wiele jest do zrobienia uświadomili zebranym przedstawiciele Policji – Komendant Miejski Policji Jarosław Brach oraz zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KMP w Płocku Zbigniew Kopczyński, którzy przedstawili m.in. statystykę ofiar i poszkodowanych w okresie kilku minionych lat.
Uczestnicy konferencji, członkowie tej nowej koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na płockich drogach i ulicach dzielili się doświadczeniem z podobnych działań oraz pomysłami do zrealizowania w trakcie kampanii. Organizatorzy konferencji apelowali do dziennikarzy o czynne przyłączenie się do kampanii. Reakcja była bardzo pozytywna i natychmiastowa. Z dyskusji z przedstawicielami mediów zrodziły się nowe pomysły działań.

Ogłoszenie kampanii w trakcie konferencji prasowej zbiegło się w czasie z pierwszymi konkretnymi działaniami. Ich robocze hasło brzmi „Bądź widoczny!”.

Dzięki niewielkiemu zapasowi odblasków w Fundacji, już w wieczór sylwestrowy rusza akcja wręczania ich mieszkańcom Płocka. Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sportu zapewniła, że w trakcie balu sylwestrowego w odblaskach wystąpią artyści i konferansier, który będzie mówił, jak są one ważne. Odblaski będą też rozdawane przed Ratuszem mieszkańcom Płocka.
„Moda na odblaski” będzie kontynuowana w trakcie WOŚP. Szefowa płockiego sztabu WOŚP obiecała, że będzie nimi błyszczało 300 wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek, ale też będą przez nich rozdawane.

To na początek, ale kampania przewidziana jest na kilka lat. Jej organizatorzy obiecali działania zaplanowane na kolejne okresy. Będziemy w nich uczestniczyć i informować na bieżąco o wynikach kampanii.

Eugeniusz Kowalczyk
31 grudnia 2009 r.