23.07.2009

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego AB Mažeikiu Nafta

W związku z wygaśnięciem kontraktu oraz brakiem porozumienia w kwestii nowych warunków umowy, Zarząd AB Mažeikių Nafta przyjął z dniem 31 lipca 2009 rezygnację Marka Mroczkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.

Jednocześnie z dniem 1 sierpnia obowiązki Prezesa Zarządu obejmie Krystian Pater – Członek Zarządu AB Mažeikių Nafta od grudnia 2006 r. i jednocześnie Członek Zarządu ds. Rafinerii w PKN ORLEN . Rada Nadzorcza AB Mažeikių Nafta w dniu 24 lipca podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia powyższych decyzji.

Biuro Prasowe