10.03.2009

Milion złotych od ORLENU na stanowiska intensywnej opieki medycznej

Porozumienie o współpracy zmierzającej do podniesienia standardu usług medycznych świadczonych w nagłych przypadkach zawarły PKN ORLEN, Spółka Grupy Kapitałowej ORLEN Medica oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Dokument określa także zasady zapewniające kompleksową opiekę lekarską w sytuacjach zagrożenia życia pracowników Koncernu. W ramach sygnowanego porozumienia ORLEN przekazał Szpitalowi darowiznę w wysokości 1 mln zł. 

Podpisane porozumienie wskazuje koordynatorów medycznych każdej ze stron oraz określa ich rolę w procesie komunikacji w nagłych przypadkach zagrożenia życia pracowników Spółki. Nadrzędnym celem dokumentu, jest udoskonalenie działań organizacyjnych i medycznych w celu zapewnienia kompleksowej i fachowej opieki oraz leczenia i rehabilitacji pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Sygnatariusze ustalili także, że w miarę potrzeb, uwzględniając stan pacjenta, będą  ściśle ze sobą współpracować w celu zapewnienia jak najlepszej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i diagnostyki oraz w razie konieczności konsultacji lekarzy ze specjalistami Wojskowego Instytutu Medycznego. Strony porozumienia postanowiły, że będą wspólnie ustalały kwestie przeniesienia chorych do szpitali o wyższym poziomie referencyjnym jak kliniki lub ośrodki wysokospecjalistyczne. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego zdarzenia masowego, strony postanowiły, iż będą ściśle współpracowały z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wojewódzki Szpital Zespolony otrzymał również czek na sumę 1 mln zł, którą PKN ORLEN przekazał na rzecz stworzenia stanowisk intensywnej opieki.   

- Realizując naszą politykę odpowiedzialności społecznej dążymy do tego by przybierała ona realne kształty.  Asygnując środki na stworzenie lepszych warunków udzielenia pomocy przez szpital kierowaliśmy się dobrem wszystkich mieszkańców i jesteśmy przekonani, że uzyskany dzięki darowiźnie wyższy standard opieki medycznej będzie służył nie tylko naszym pracownikom, ale każdemu, kto takiej pilnej pomocy będzie potrzebował - powiedział podczas wręczenia czeku dyrektor wykonawczy ds. marketingu w PKN ORLEN Leszek Kurnicki.

Jak zapewnił Dyrektor Szpitala Stanisław Kwiatkowski, utworzone ze środków przekazanych przez ORLEN stanowiska intensywnej opieki służyć będą chorym w stanach ciężkich obrażeń ciała, poszkodowanym w wypadkach i katastrofach.

- W sytuacjach zagrożenia życia, w pierwszym etapie działań ratowniczych liczą się minuty, a następnie profesjonalna opieka i szybka diagnostyka, która powinna być wykonana w ciągu tzw. złotej godziny - od momentu zdarzenia do postawienia rozpoznania. Dlatego tak ważnym dla nas elementem w procesie działań ratowniczych jest bliska i dobra współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz jednostkami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.- powiedział Prezes ORLEN Medica Krzysztof Pisula.

W celu podniesienia świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace inwestycyjne lub usługi remontowo-budowlane na terenie zakładu produkcyjnego, zaostrzono przepisy dotyczące kontroli, bezpieczeństwa i higieny pracy w zawieranych umowach remontowo-inwestycyjnych.