10.03.2009

Zarząd PKN ORLEN i Związki Zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie wskaźnika wzrostu płac na rok 2009

W dniu wczorajszym tj. 9 marca osiągnięte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem PKN ORLEN a związkami zawodowymi w sprawie wskaźnika wzrostu płac na rok 2009.

Z powodu prognozowanych  bardzo trudnych warunków makroekonomicznych, osiągniętej w roku ubiegłym straty oraz konieczności realizacji procesów oszczędnościowych i optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie, Zarząd zaproponował związkom zawodowym, aby  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniósł 0% w 2009 roku.

W procesie negocjacji, kierując się odpowiedzialnością za Spółkę i jej Pracowników, strony zaakceptowały tę propozycję. Zerowy wskaźnik oznacza utrzymanie stałych kosztów pracy w 2009 roku na niezmienionym poziomie, co jest niezwykle ważne w sytuacji rozmów z agencjami ratingowymi i bankami. Dla porównania, w ub. roku wynegocjowany wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 9,5%.

Ponadto strony zgodziły się na utrzymanie tradycyjnie wypłacanych co roku świadczeń takich, jak nagrody jednorazowe: Wielkanocna w wysokości 500 zł, z okazji Dnia Chemika 3000 zł i Bożonarodzeniowa 500 zł oraz  nagroda jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia Koncernu w wysokości 1500 zł. Łączna suma świadczeń wyniesie 5500 zł, podczas gdy w roku 2008 wynosiła średnio 6700 zł.  Wspomniane nagrody nie będą przysługiwać wyższej kadrze menedżerskiej Koncernu.

- Negocjacje były bezprecedensowe, toczone w realiach niezwykle trudnej sytuacji na światowych rynkach i w polskiej gospodarce. Po raz kolejny za kadencji tego Zarządu rozsądek, dialog i poczucie odpowiedzialności wzięły górę nad emocjami w dobrze pojętym interesie wszystkich pracowników. Udało się nam zachować niezwykle ważny, zerowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie, dzięki wypłacanym jednorazowym nagrodom nie pogorszy się poziom dochodów naszych pracowników, co stanowi świadectwo odpowiedzialności i solidarności w Koncernie -  mówi Jacek Krawiec,  Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Materiały prasowe: