14.10.2009

Ekoinwestycja w Elektrociepłowni ORLENU

Trwa modernizacja Elektrociepłowni na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Pierwszy etap inwestycji, którym jest budowa wysokoprężnego kotła parowego, spowoduje znaczące obniżenie emisji tlenków azotu. Prace inwestycyjne, które zostaną przeprowadzone w okresie 19-21 października oraz 2-3 listopada mogą spowodować niewielkie utrudnienia w dostawach ciepła do odbiorcy energii cieplnej, którym jest Fortum.

Inwestycja Koncernu stanowi etap kompleksowej modernizacji Zakładowej Elektrociepłowni. - Realizacja inwestycji polega na zabudowie nowego kotła, jednakże w obecnej fazie modernizacji prowadzimy prace związane z przebudową istniejącej estakady wodnej, na której przebiega jedna z dwóch magistral ciepłowniczych łącząca Elektrociepłownię z siecią ciepłowniczą Fortum - tłumaczy Ryszard Miller, kierownik Inwestycji Energetycznych w PKN ORLEN. Jak dodaje, zaplanowane prace inwestycyjne polegają na odcinkowym przełożeniu magistrali z istniejącej estakady na nowo budowaną.

Z uwagi na planowane przełączenia i uwarunkowania techniczne sieci może wystąpić zmniejszenie przepływu wody grzewczej dla odbiorców, głównie na obszarze Podolszyc tłumaczy Jerzy Majchrzak, Kierownik Zakładowej Elektrociepłowni. Dla złagodzenia tego zjawiska ORLEN w porozumieniu z FORTUM podniesie w tym czasie temperaturę wody na zasilaniu o ok. 10 stopni Celsjusza.

Płock zasilany jest obecnie w wodę grzewczą dwoma magistralami. Pierwsza z nich typu A, dostarcza ciepło do znacznej części miasta. Druga magistrala typu B, zaopatruje głównie Osiedle Podolszyce. Zgodnie z harmonogramem, realizacja prac inwestycyjnych na terenie zakładu wymusza okresowe ograniczenie dostaw ciepła właśnie do magistrali B. Aby zmniejszyć ewentualne uciążliwości, Fortum planuje wykorzystanie możliwość przełączenia części odbiorców obecnie zasilanych z magistrali B, na czynną w tym czasie magistralę typu A. FORTUM i PKN ORLEN zapewniają, że przeprowadzone w czasie prac działania będą zmierzały do zminimalizowania powstałych w tym okresie utrudnień dla odbiorców.

Zakładowa EC stanowi pod względem mocy zainstalowanej cieplnej i elektrycznej największą elektrociepłownię przemysłową w Polsce. Zabezpiecza w 100% ciepło niezbędne do wytwarzania pary technologicznej i w 96% energię elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego, odbiorców zewnętrznych oraz stanowi podstawowe (w 85%) źródło dostawy ciepła w wodzie grzewczej dla potrzeb miasta Płocka.

Biuro Prasowe