12.10.2009

PKN ORLEN przeprowadził aukcję internetową na dostawy estrów dla całej Grupy Kapitałowej ORLEN

W dniu 07.10.2009r. w PKN ORLEN zostały przeprowadzone negocjacje na platformie internetowej na dostawy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Negocjacje w formie aukcji internetowej są jednym z etapów postępowania przetargowego w PKN ORLEN, której celem było wyłonienie tzw. "krótkiej listy" dostawców, z którymi będą następnie prowadzone bezpośrednie negocjacje. Wzięło w nich udział 22 potencjalnych dostawców. Zaoferowane przez nich ilości znacznie przewyższają zapotrzebowanie PKN ORLEN na ten biokomponent.

Biuro Prasowe