08.09.2009

PKN ORLEN na Forum Ekonomicznym w Krynicy

PKN ORLEN po raz kolejny wspiera organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy. Koncern, jako oficjalny partner wydarzenia, podzieli się swoim doświadczeniem oraz wiedzą na temat wyzwań stojących przez branżą paliwowo - energetyczną w Europie Środkowo - Wschodniej.


Forum Ekonomiczne w Krynicy organizowane jest po raz dziewiętnasty. W ciągu ostatnich kilkunastu lat stało się jednym z najważniejszych spotkań elit politycznych, gospodarczych i biznesowych na świecie. W tym roku odbędzie się w dniach 9-12 września pod hasłem „Solidarność europejska – – 20 lat po rewolucji”.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 1500 osób: wysocy rangą politycy, delegacje rządowo-parlamentarne, eksperci, szefowie instytucji centralnych, biznesmeni, organizacje gospodarcze i pozarządowe z Europy, Azji Centralnej, USA i Bliskiego Wschodu.

Przedstawiciele PKN ORLEN, jako jednego z największych podmiotów gospodarczych w Europie Środkowej, wezmą merytoryczny udział w kilku panelach dyskusyjnych. PKN ORLEN jest organizatorem panelu pt. „Sektor paliwowy w dobie kryzysu – największe wyzwania i szanse”, w którym wystąpią udział Jacek Krawiec - Prezes Zarządu PKN ORLEN, Aleksander Grad – Minister Skarbu RP, Jacek Socha - Wiceprezes PricewaterhouseCoopers, Zsolt Hernadi – Prezes MOL, Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Michał Szubski – Prezes Zarządu PGNiG S.A. W trakcie panelu poruszane będą najważniejsze kwestie dotyczące naszego rynku, otoczenia konkurencyjnego, relacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a administracją rządową. Eksperci będą starali się określić w jakim stopniu kryzys dotknął firmy z sektora paliwowego. Istotnym elementem dyskusji będzie próba oceny potencjału rozwoju firm z sektora w świetle ograniczeń finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej. Paneliści spróbują również zdefiniować rolę administracji rządowej w budowie energetycznej solidarności europejskiej i ocenić jak trwałe i solidne są fundamenty bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej .

„Od lat jesteśmy aktywnym uczestnikiem Forum w Krynicy. Spotkanie specjalistów z naszej branży, podzielenie się doświadczeniami i obserwacjami jest dla nas szczególnie istotne w roku kryzysu.” – mówi Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN. ”Nasz sektor, jako silnie związany w uwarunkowaniami makroekonomicznymi, jest szczególnie podatny na sygnały i wahania światowej gospodarki. Mamy już świadomość wyzwań stojących przed sektorem paliwowym w najbliższych latach i szans do wykorzystania. Forum będzie niewątpliwie okazją do porównań i weryfikacji poglądów uczestników tego rynku ”.

Prezes Zarządu PKN ORLEN weźmie także udział w sesji otwierającej ścieżkę paneli o tematyce energetycznej pt. "Partnerstwo krajów europejskich w budowie bezpieczeństwa energetycznego regionu" oraz w panelu dyskusyjnym pt. „Solidarność europejska a bezpieczeństwo energetyczne”. Spotkania w Krynicy poprzedzi II Forum Inwestycyjne w Tarnowie, organizowane w dniach 8-9 września, którego uczestnicy będą starali się podsumować efekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przedstawić założenia polityki prywatyzacyjnej na czas kryzysu.

Spotkanie zgromadzi inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, odpowiedzialnych za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.

Podczas Forum w Tarnowie PKN ORLEN będzie reprezentował Prezes Zarządu, Jacek Krawiec. Weźmie on udział w panelu dyskusyjnym pt. „Bezpieczeństwo energetyczne a ekonomiczna efektywność”.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN