27.11.2009

PKN ORLEN laureatem dwóch wyróżnień w konkursie "Raporty Społeczne 2009"

Piąty raport odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN został podwójnie wyróżniony za jakość. Jury podkreśliło również konsekwencję Spółki w raportowaniu społecznym.

Podczas dorocznej konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu nastąpiło ogłoszenie wyników trzeciego już konkursu "Raporty Społeczne 2009". PKN ORLEN otrzymał aż dwa wyróżnienia. Prezentująca wyniki członkini jury Mirella Panek - Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podkreśliła konsekwencję Spółki w raportowaniu społecznym. Podobnie jak w roku ubiegłym raport wysoko ocenili interesariusze, którzy w głosowaniu internetowym uznali go za najlepiej sporządzony.

- Raportowanie społeczne jest stałym elementem naszej polityki informacyjnej - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Tegoroczny raport wymagał od nas szczególnej uwagi i otwartości bowiem po raz pierwszy został przygotowany według wskaźników Global Reporting Initiative obiektywnie prezentujących i oceniających zaangażowanie firmy w przedsięwzięcia z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Tym bardziej cieszy nas uznanie ze strony internautów, którzy stanowią niezależne jury, bowiem daje świadomość wagi takowych działań i podsumowań.

Celem konkursu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu. Organizatorzy projektu, którymi są CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers chcą ta drogą zwrócić uwagę na znaczenie raportowania społecznego i wskazać dobre praktyki w tym zakresie. Wyróżniane są przedsiębiorstwa, które w prowadzonych działaniach biorą pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale również w sposób wiarygodny i transparentny prezentują swe dokonania w publikowanych podsumowaniach.

Jury konkursu składało się z ekspertów zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadesłane na konkurs raporty oceniali: prof. Witold Orłowski, prof. Jerzy Hausner, prof. Wojciech W. Gasparski, dr Piotr Rogala, dr Piotr Wachowiak, Jan Jakub Wygnański, Mirella - Panek Owsiańska.

Podczas konferencji ogłoszone zostały także wyniki Indeksu BI-NGO. Autorzy Indeksu odnotowali, wbrew prognozom, zmniejszenie się liczby liderów. W tym elitarnym gronie przez trzy badane lata, tj. 2007 -2009, utrzymało się jedynie pięć firm, w tym PKN ORLEN.

Badanie przeprowadzają Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych, Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem oraz CSR Consulting. Jego celem jest coroczne weryfikowanie informacji na temat społecznego zaangażowania firm przekazywanych za pośrednictwem stron internetowych. Pod tym katem sprawdzane są witryny 500 największych polskich podmiotów.