09.12.2010

PKN ORLEN zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie Regional Forbes CSR Awards

PKN ORLEN został laureatem konkursu Regional Forbes CSR Awards w województwie mazowieckim. Zdaniem organizatorów nagroda stanowi uhonorowanie firm odznaczających się dbałością o najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu. To już kolejne wyróżnienie dla Koncernu, który jest uważany przez niezależnych ekspertów za jednego z liderów CSR w Polsce.

Przy wyborze laureatów konkursu organizatorzy brali pod uwagę przedsiębiorstwa, które w poszczególnych regionach Polski wyróżniają się aktywnością w obszarze CSR, a więc troską o ochronę środowiska, respektowaniem praw i interesów pracowników, dbałością o dialog i relacje ze społecznością lokalną ,a także działalnością charytatywną.

Konsekwencja prowadzonych przez Koncern działań w obszarze CSR została już niejednokrotnie zauważona, co potwierdzają liczne wyróżnienia i wysokie miejsca w rankingach odpowiedzialnego biznesu. W listopadzie ubiegłego roku PKN ORLEN został zakwalifikowany przez niezależnych ekspertów do elitarnego grona 16 spółek, notowanych na warszawskiej GPW w ramach RESPECT Index, pierwszego w Polsce indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

PKN ORLEN realizuje swoją misję społeczną poprzez korporacyjną Fundację ORLEN Dar - Serca, ale także poprzez partnerstwa sektorowe jakim jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka oraz Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Szereg informacji o działalności Koncernu znajduje się na stronie www.orlen.pl w zakładce odpowiedzialny biznes oraz na stronie dedykowanej raportowi CSR http://odpowiedzialnybiznes.orlen.pl.

Społeczne zaangażowanie Koncernu to nie tylko wspieranie działalność Fundacji, ale także ogromne serce i chęć niesienia pomocy przez pracowników Koncernu. O szczegółach wolontariatu pracowniczego można przeczytać pod adresem www.wolontariat.orlen.pl.