18.07.2010

Fundacja ORLEN - Dar Serca dla strażaków ochotników z Ligowa

Fundacja ORLEN - Dar Serca przekazała darowiznę w wysokości 10 tys. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie. Dzięki temu możliwe będzie dokonanie niezbędnych prac w strażnicy.

Jednostka w Ligowie działa na terenie województw mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego. Rok 2010 jest dla strażaków z OSP Ligowo wyjątkowy. Jednostka obchodzi bowiem 90 – rocznicę powstania.

- To jubileusz, który robi wrażenie - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

- Trzeba pamiętać, że na strażaków-ochotników społeczeństwo może liczyć nie tylko w przypadku pożaru. Niosą pomoc w razie zdarzeń drogowych, prowadzą działania ratownicze, pomagają podczas klęsk żywiołowych. Niewątpliwie pełnią bardzo ważną role w społecznościach lokalnych - kontynuował Marek Serafin.

Podczas uroczystych obchodów sztandar jednostki został udekorowany medalem za zasługi dla pożarnictwa, wręczone zostały także indywidualne odznaczenia resortowe. W imieniu Fundacji ORLEN – Dar Serca symboliczny czek przekazał komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN Jan Szrajber.

Dla PKN ORLEN i jego Fundacji wspieranie zawodowych i ochotniczych straży pożarnych to jeden z istotnych elementów odpowiedzialnego biznesu. Koncern systematycznie udziela pomocy na cele związane z podwyższaniem poziomu bezpieczeństwa. Spółka wywiązuje się w ten sposób z jednej strony z roli odpowiedzialnego członka społeczności,z drugiej natomiast konsekwentnie wdraża w życie priorytety swej strategii odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.