03.11.2010

Inwestycja PKN ORLEN we Włocławku nabiera tempa

Projekt budowy elektrowni gazowej we Włocławku, wchodzi w kolejna fazę. PKN ORLEN wysłał już do renomowanych producentów turbin informację o rozpoczęciu procesu wyboru dostawcy w zakresie budowy elektrowni gazowej o mocy 400-500 MWe.

Zgodnie z obowiązującymi na rynku praktykami, proces wyboru podzielony został na dwa etapy. W pierwszej fazie, potencjalni wykonawcy elektrowni będą mogli zapoznać się z wymaganiami technicznymi projektu, natomiast w drugiej, oferenci zostaną poproszeni o złożenie ostatecznych ofert technicznych i cenowych.

- Jesteśmy już mocno zaawansowani w pracach. Planujemy sfinalizowanie fazy wstępnej w przyszłym roku, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Natomiast wyłonienie zwycięzcy przetargu może nastąpić już w 3 kwartale 2011 roku. To dla nas bardzo istotny projekt -  koszty budowy jednego bloku energetycznego szacujemy na 1,2 mld zł. Myślę, że ważny również dla Włocławka i regionu, nie tylko w aspekcie potencjalnych nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim ze względu na rozwój infrastruktury i nowe wpływy do budżetu miasta - powiedział Marek Serafin,  Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

Zgodnie z założeniami, dostawca turbiny gazowej, jako lider konsorcjum, powinien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za montaż i sprawność ich działania, a także wybór podwykonawców. Wcześniej, Koncern podpisał umowę z PSE Operator na przyłączenie tej elektrowni do sieci.

Polski Koncern Naftowy ORLEN rozpoczął prace nad budową bloku energetycznego zasilanego gazem ziemnym we Włocławku w pierwszym kwartale tego roku. Uruchomienie bloku planowane jest na rok 2014. Zgodnie z projektem, pierwszy blok będzie zużywać ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Elektrownia będzie zlokalizowana w sąsiedztwie zakładów Anwil S.A. we Włocławku, na działce o powierzchni ponad 120 000 m2. Będzie to inwestycja realizowana w formule EPC. Elektrownia będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W zakresie oddziaływania na środowisko, blok będzie spełniał wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej, jak również wymagania, zasady i normy jakie określa tzw. Najlepsza Dostępna Technika - BAT (Best Available Techniques). Warto podkreślić, że elektrownia gazowa charakteryzuje się znacznie mniejszą emisyjnością niż tradycyjne elektrownie węglowe. 

Projekt inwestycji we Włocławku PKN ORLEN traktuje jako jeden z podstawowych elementów realizacji strategii Koncernu zakładającej m.in. rozwój segmentu energetycznego. W sierpniu tego roku Spółka zaprosiła kluczowych producentów turbin oraz firmy branżowe do udziału w wizji lokalnej. W tym czasie przeprowadzone zostały rozmowy z potencjalnymi dostawcami EPC, gdzie zaprezentowany został zakres projektu. W szczególności omówione zostały kwestie związane z  dostawą, montażem, rozruchem i przekazaniem do eksploatacji bloku gazowo-parowego stanowiącego wydzielony, obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej eksploatacji systemy i układy.

ORLEN jako sprawdzony inwestor jest obecny we Włocławku od ponad 15 lat, kiedy nabył akcje Zakładów Azotowych ANWIL. Od tamtego czasu płocka firma zainwestowała we włocławską Spółkę i umożliwiła jej rozwój na rynku międzynarodowym. Anwil wchodząc w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, stał się udziałowcem czeskiej Spółki Spolana. Istotne Inwestycje PKN ORLEN we Włocławku to także budowa nowoczesnej Wytwórni Kwasu Tereftalowego oraz utworzenie przez Spółkę ORLEN Laboratorium pierwszej w Polce placówki analitycznej.