26.05.2010

PKN ORLEN wdrożył innowacyjne rozwiązanie w zakresie współpracy z dostawcami

PKN ORLEN uruchomił platformę umożliwiającą przesyłanie elektronicznych faktur i innych dokumentów związanych z fakturowaniem. Miesięcznie w systemie przesyłanych jest około 40 000 pism. Wykonawcą usługi jest Spółka iFIN24 należąca do grupy Comarch.

W ramach optymalizacji procesu sprzedaży PKN ORLEN uruchomił projekt e-faktura, będący kolejnym krokiem rozszerzającym funkcjonującą usługę ECOD Operator, służącą do szybkiej transmisji zamówień w postaci elektronicznej pomiędzy Koncernem, a grupą kluczowych dostawców. Wdrożenie e-faktury pozwala zaoferować partnerom i klientom nowoczesną metodę współpracy, skutecznie obniżać koszty emisji dokumentów, a także usprawnić terminy płatności z tytułu sprzedaży.

- Wdrożenie rozwiązania obejmowało między innymi; integrację platformy iFIN24 z systemem SAP, umożliwia to przesyłanie i odbieranie wszystkich elektronicznych dokumentów oraz śledzenie ich statusów w aktualnie używanym przez PKN ORLEN systemie. Klienci koncernu mają dostęp do e-faktur oraz e-dokumentów za pośrednictwem specjalnego portalu, a o ich otrzymaniu powiadamiani są e-mailem - podkreśla zalety wprowadzonego rozwiązania Jacek Kukier, dyrektor wykonawczy ds. handlu hurtowego w PKN ORLEN.

Współpraca PKN ORLEN z dostawcą usługi obejmuje także outsourcing procesu podpisywania e-faktur, które są dostarczane odbiorcom w formie podpisanego cyfrowo dokumentu PDF oraz przechowywanie dokumentów w elektronicznym archiwum platformy.

- Elektroniczna obsługa faktur jest idealnym rozwiązaniem dla masowych wystawców. Jej wprowadzenie gwarantuje spore oszczędności: od wyeliminowania kosztów wysyłki, aż po oszczędność czasu i kosztów pracy osób, które zajmują się księgowaniem - mówi Wawrzyniec Sosnowski, wiceprezes iFIN24 SA, operatora platformy eDOC24.

Spółka iFIN24 SA należy do grupy kapitałowej Comarch, prowadzi równolegle dwa rodzaje działalności: skierowaną do klientów indywidualnych usługę zarządzania finansami osobistymi za pośrednictwem portalu oraz skierowane do firm usługi przesyłania i archiwizowania dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur za pośrednictwem innowacyjnej platformy internetowej. Spółka prowadzi niezależną działalność biznesową korzystając z rozwiązań Comarch SA, a infrastruktura iFIN24 umieszczona jest w Comarch Data Center.