28.05.2010

Pomoc powodzianom

Zwracamy się z gorącą prośbą o przyłączenie się do pomocy powodzianom ze Słubic i Gąbina.

Prosimy o wpłaty środków finansowych na adres:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
BZ WBK Nr rachunku: 42 10901030 0000 0000 0418 1892
z dopiskiem: POWÓDŹ

Wszelkie pytania proszę kierować na nr. tel. kom 607 325 403