08.03.2010

PKN ORLEN zainaugurował program inwestycyjny

PKN ORLEN rozpoczął realizację Programu Inwestycji Ekologiczno - Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W ciągu najbliższych siedmiu lat zrealizowanych zostanie sześć inwestycji na sumę 1,4 mld zł. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej jest początkiem pierwszej z tych inwestycji.

Celem programu jest kontynuacja działań Spółki mających na celu ochronę środowiska oraz wzrost mocy i zbilansowania potrzeb energetycznych PKN ORLEN.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się na terenie Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Inwestycja jest pierwszym z etapów Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych. Do 2017 r. Spółka planuje zwiększyć o 20% potencjał produkcji energii elektrycznej oraz o 7% moc cieplną Elektrociepłowni.

Dzięki zastosowaniu w realizacji tych projektów najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, płocki zakład zmniejszy o około 90% emisję związków emitowanych przez Elektrociepłownię.

- Realizacja programu inwestycyjnego zaowocuje poprawą efektywności instalacji oraz przyniesie wzrost mocy pozwalający na zbilansowanie potrzeb energetycznych Koncernu. Zwiększymy tym samym pulę energii elektrycznej i cieplnej dla odbiorców zewnętrznych, prowadząc tym samym do zmniejszenia naszych kosztów zakupu energii - stwierdził Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Płocki program inwestycji ekologiczno – energetycznych składa się z sześciu projektów, których koszt szacowany jest na 1,4 mld zł, skoncentrowanych wokół wzmocnienia potencjału Elektrociepłowni oraz zapewnienia zgodności z normami środowiskowymi, które zaczną obowiązywać po 2015 r. Są to:

  • budowa kotła o mocy 300MWt (K8) w celu zapewnienia asortymentu pary i energii elektrycznej;
  • modernizacja Pompowni Paliw (MPP) w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa;
  • instalacja  mokrego odsiarczania spalin, która zapewni redukcję emisji SO2,
  • zabudowa elektrofiltrów pozwalająca na redukcję pyłu;
  • budowa turbozespołu TG7 w celu zwiększenia wielkości produkcji energii elektrycznej;
  • budowa instalacji Katalitycznego Odazotowania spalin, która przyniesie redukcję emisji NOx.

Zakończenie programu inwestycyjnego planowane jest na II kwartał 2017 r.