13.10.2010

PKN ORLEN po raz drugi laureatem konkursu Panteon Polskiej Ekologii

Projekt ratowania sokoła wędrownego, realizowany przez PKN ORLEN, został nagrodzony przez jury w ogólnopolskim konkursie Panteon Polskiej Ekologii. Działalność Koncernu na rzecz sokołów znajdujących się pod ścisłą ochroną gatunkową, zwyciężyła w kategorii "instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska".

Jury konkursu doceniło PKN ORLEN za dobrowolną działalność związaną z ochroną zagrożonej wyginięciem populacji sokoła wędrownego. Program odtworzenia populacji tego gatunku jest realizowany w Koncernie prawie od dekady, gdy pierwsza para sokołów zagnieździła się na najwyższym kominie znajdującym się na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Dotychczas w zainstalowanych budkach lęgowych na świat przyszło prawie 30 piskląt. Zdaniem współpracujących z PKN ORLEN ornitologów, na terenie zakładu osiedliła się najbardziej trwała i produktywna para sokoła wędrownego w Polsce. Bytowanie tych ptaków w obrębie zakładu produkcyjnego w Płocku podlega całorocznej obserwacji upoważnionych do tego celu osób, które dokonują przeglądu budek lęgowych zainstalowanych na kominach, sporządzają dokumentację filmową i fotograficzną gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkują pisklęta sokoła.

- Nagroda Panteon Polskiej Ekologii to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości działalności proekologicznej prowadzonej przez PKN ORLEN. Realizujemy te działania zgodnie z naszą strategią odpowiedzialnego partnerstwa wobec interesariuszy. W bieżącym roku otrzymaliśmy już m.in. Certyfikat Firma Bliska Środowisku, a Program Responsible Care został uznany za Dobrą Praktykę CSR i otrzymał Laur Odpowiedzialności w ramach projektu "Promocja Standardów Społecznej Odpowiedzialności w Przedsiębiorstwach”. Jestem przekonany, że nasze decyzje i rozwiązania proekologiczne dobrze służą środowisku i będą nadal doceniane przez ekspertów - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Po raz pierwszy nagrodę Panteon Polskiej Ekologii przyznano PKN ORLEN w 2000 r. za wdrożenie pierwszego w Polsce w sektorze firm chemicznych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14 001. Fakt uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy jest jednoznaczny z tym, że firma przykłada wagę do poprawy efektów środowiskowych, jakie powoduje swoją działalnością. Laureatami konkursu były również spółki Grupy Kapitałowej ORLEN: Rafineria Trzebinia i ORLEN Transport.

Konkurs Panteon Polskiej Ekologiiorganizowany jest przez GEOLAND, partnera Presspubliki, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Laureaci są wyłaniani przez Radę Programową Konkursu, w skład której wchodzą eksperci związani z ochroną środowiska pod przewodnictwem Przemysława Gonera, przewodniczącego Konwentu Prezesów Zarządu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs jest skierowany do instytucji wspomagających inicjatywy proekologiczne. Nagrodzone są również szczególnie istotne inwestycje, wpływające bezpośrednio na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce. Celem Konkursu jest promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, a także upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas listopadowych Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2010.