23.08.2010

PKN ORLEN chce sprzedać dwie spółki

Koncern rozpoczął proces sprzedaży udzialów w spółkach ORLEN BUDONAFT oraz ORLEN CENTRUM SERWISOWE. Potencjalni nabywcy mogą od dziś zgłaszać pisemne oferty wstępne na pakiety 7 950 udziałów Budonaftu oraz 151 483 udziałów Centrum Serwisowego. Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2010.

ORLEN Budonaft to wiodąca na rynku polskim spółka specjalizująca się w projektowaniu i realizacji budowy stacji paliw jako generalny wykonawca. Firma rozwija produkcję i montaż konstrukcji stalowych o różnym przeznaczeniu w budownictwie. Obok konstrukcji dla stacji paliw, wykonuje m.in. elementy hal przemysłowych i magazynowych oraz pawilonów handlowych, a także świadczy usług spawalnicze i szeroko rozumianą obróbkę metalu. Budonaft jest laureatem takich prestiżowych wyróżnień jak „EUROLIDER RYNKU 2009 – Najlepsza Usługa – Budowa Stacji Paliw” i „LIDER RYNKU 2009 – Najlepsza w Polsce Usługa – Budowa Stacji Paliw”.

ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. (www.orlencs.pl) jest wiodącą na rynku polskim spółką specjalizującą się w dostawie i kompleksowym serwisowaniu urządzeń i systemów zarządzania stacji i baz paliw. OCS posiada wielozakładową strukturę organizacyjną o ogólnopolskim zasięgu działania. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług są silne referencje i certyfikaty ISO oraz stała współpraca z Urzędem Miar i Wag w zakresie legalizacji urządzeń pomiarowych. W 2009 r. OCS został uhonorowany statuetką „Gazela Biznesu”.

Firma doradcza Access Corporate Finance Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za kontakt z zainteresowanymi podmiotami. Po podpisaniu i odesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zainteresowani otrzymają Memoranda Informacyjne Spółek.