02.08.2010

Wolontariusze PKN ORLEN znów wyczarują tornistry dla najmłodszych płocczan

Najmłodsi mieszkańcy Płocka, objęci opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku otrzymają wyprawki szkolne podarowane przez pracowników PKN ORLEN oraz Grupy Kapitałowej w ramach akcji „Zaczarowany Tornister”. Akcja prowadzona w ramach wolontariatu pracowniczego potrwa do 27 sierpnia. Na wyprawki czeka blisko 300 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Zakup tornistrów i przyborów szkolnych to ogromny wydatek dla rodziców o niskich dochodach. Dlatego też, podobnie jak w roku ubiegłym wolontariusze Grupy ORLEN postanowili pomóc niezamożnym rodzinom.

W pierwszej, ubiegłorocznej edycji akcji wolontariusze GRUPY ORLEN wyposażyli w przybory szkolne aż 328 dzieci. Zakupione przez pracowników wyprawki szkolne zostały zapakowane w ufundowane przez PKN ORLEN plecaki i wręczone na specjalnie dla dzieci zorganizowanej imprezie. Sukces akcji zachęcił organizatorów do tego, aby Zaczarowany Tornister stał cię cykliczną inicjatywą.

W tym roku na pomoc pracowników GRUPY ORLEN czeka 274 chłopców i dziewczynek z klas I-III objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Zdaniem organizatorów, „Zaczarowany tornister” umożliwi wszystkim dzieciom, bez względu na status społeczny, równy start w szkolnych zmaganiach o najlepsze stopnie.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem w akcję będą korzystali z nowego elektronicznego serwisu internetowego www.wolontariat.orlen.pl, który skupia wszystkie projekty z zakresu wolontariatu pracowniczego zrealizowane w PKN ORLEN.

Aby pracownik ORLEN-u mógł okazać swoje serce dla najmłodszych Płocczan wystarczy żeby wszedł na stronę wolontariatu, wybrał dziecko, któremu chce zakupić przybory szkolne, wypełnił formularz i zaakceptował przystąpienie do akcji. Zakupione przez PKN ORLEN tornistry wypełnione m.in. kredkami, zeszytami, plasteliną, długopisami, flamastrami i farbami zostaną przekazane podczas specjalnie zorganizowanego dla dzieci spotkania, w którym będą mogli wziąć udział także darczyńcy.

Wolontariat.orlen.pl to pierwszy korporacyjny serwis opisujący działalność dobroczynną swoich pracowników i będący platformą do komunikacji nowych projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego. Serwis charakteryzuje pogodna, kolorowa grafika. Zawiera także ogólne informacje o wolontariacie w Grupie ORLEN, opisy zrealizowanych akcji, archiwum zdjęciowe i filmowe z najciekawszych wydarzeń z udziałem wolontariuszy.

Na stronie www.wolontariat.orlen.pl znajduje się również blog tematyczny redagowany przez koordynatora akcji wolontariatu w PKN ORLEN. Tak jak w przypadku wszystkich blogów – wpisy mogą być komentowane przez internautów. Pomimo, że akcja „Zaczarowany Tornister” i wszystkie inne projekty wolontariatu są adresowane wyłącznie do pracowników PKN ORLEN i Grupy ORLEN (miejsce pracy należy potwierdzić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego) serwis internetowy www.wolontariat.orlen.pl jest dostępny dla wszystkich internautów zainteresowanych działalnością dobroczynną pracowników Grupy ORLEN.