27.01.2010

ORLEN Dar Serca dla niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej

Fundacja ORLEN Dar Serca sfinansowała zakup aparatu do fizykoterapii dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w powiecie płockim. Urządzenie zostało zaprezentowane mieszkańcom DPS oraz Radnym Powiatu Płockiego. Na ręce Prezesa Fundacji Eugeniusza Kowalczyka, radni złożyli specjalne podziękowania za okazaną pomoc podczas XXXIII sesji powiatu.

Aparat będzie służył do prowadzenia terapii specjalistycznej ze wszystkimi mieszkańcami Goślickiego DPS, a w szczególności z osobami z porażeniem mózgowym, niedowładem kończyn górnych i dolnych tj. około 90 osób, co stanowi dwie trzecie mieszkańców Domu.

To jedyne tego typu urządzenie w DPS, a jego zakup dzięki Fundacji „ORLEN Dar Serca” pozwoli na prowadzenie regularnej terapii z podopiecznymi, którzy nie mogą poruszać się o własnych siłach i są w dużym stopniu niepełnosprawności.

- Zakup aparatu do fizykoterapii BTL 5818 SLM Combi był niezbędny dla naszych mieszkańców. Do tej pory większość zabiegów z terapii ultradźwiękowej, laseroterapii czy magnetoterapii wykonywana była w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych na terenie miasta Płocka, co powodowało duże problemy organizacyjne, szczególnie z mieszkańcami leżącymi. To podnosiło koszty utrzymania ośrodka, wyjazd samochodu z opiekunem oraz wydłużało czas oczekiwania na zalecane zabiegi - uważa Marek Kubasik, dyrektor DPS w Goślicach.

Aparat będzie obsługiwany przez pracownika ośrodka, specjalistę ds. fizykoterapii, ale placówka przewiduje przeszkolenie w zakresie obsługi aparatu innych pracowników - terapeutów zajmujących się terapią na terenie Domu. Urządzenie jest przenośne i może być używane w każdym pomieszczeniu mieszkalnym w bezpośrednim kontakcie z osobą podlegającą zabiegom, czyli może służyć do prowadzenia terapii przyłóżkowej.

To nie pierwsza pomoc fundacji dla DPS w Goślicach. Wcześniej ORLEN Dar Serca sfinansował zakup specjalistycznych urządzeń oraz wyposażenie gabinetu leczniczego.

- Fundacja od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz mieszkańców Płocka, a wspieranie potrzeb lokalnej społeczności jest dla nas ogromnym zaszczytem, tym bardziej, jeśli dotyczy pomocy dzieciom niepełnosprawnym - powiedział Prezes Fundacji ORLEN DAR Serca Eugeniusz Kowalczyk, podczas XXXIII sesji rady powiatu, odbierając podziękowania za okazałą pomoc od starosty płockiego Michała Boszko.

Goślicki DPS jest jedynym ośrodkiem z powiatu płockiego dysponującego tak doskonałym wielofunkcyjnym, przenośnym aparatem. Jak dodał prezes Eugeniusz Kowalczyk, w działaniach pracowników Goślickiego DPS widać jest troskę i wrażliwość na potrzebę niesienia pomocy niepełnosprawnym.

Fundacja Orlen Dar Serca została powołana przez PKN ORLEN, w sierpniu 2001 roku. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. W dużej mierze Fundacja wspiera Rodzinne Domy Dziecka, przyznaje fundusze stypendialne oraz podejmuje różnego rodzaju przedsięwzięcia w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach.