08.12.2011

Fundacja ORLEN Dar Serca kolejny raz przyznała stypendia

Młodzi, zdolni i aktywni, osiągający dobre wyniki w nauce, a do tego angażujący się w działania społeczne. To tegoroczni płoccy stypendyści Fundacji ORLEN – DAR SERCA, wybrani w III edycji programu stypendialnego „Przybliżamy do celu”.

Spośród 400 złożonych wniosków, komisja wybrała 180 najlepszych stypendystów spełniających kryteria programu. Wsparcie trafi do 100 uczniów z Płocka oraz do 80 uczniów z terenu powiatu. Wśród tegorocznych stypendystów są m.in. zdolni matematycy, fizycy, chemicy oraz uczniowie specjalizujący się w przeróżnych dyscyplinach sportowych. Od początku istnienia programu „Przybliżamy do celu” Fundacja pomogła już ponad 420 uczniom.

- Mamy nadzieję, że przyznane wsparcie finansowe będzie impulsem do jeszcze intensywniejszego rozwijania zdolności i talentów naszych stypendystów. Wierzymy, że podopieczni Fundacji dzięki temu wsparciu będą w przyszłości ludźmi wykształconymi, aktywnymi i zaangażowanymi w życie swojej społeczności tworząc ludzki potencjał rozwoju miasta i regionu - powiedział Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN Dar Serca.

Utrzymujące się zainteresowanie Programem „Przybliżamy do celu” potwierdza, że w Płocku i miejscowościach położonych w jego okolicach nie brakuje utalentowanych młodych wyróżniających się szczególnymi wynikami w nauce, aktywności sportowej i artystycznej.

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół zlokalizowanych w Płocku i powiecie, poniżej 19 roku życia, ze średnią z ubiegłego roku szkolnego na poziomie minimum 4. W kryteriach oceny wniosków pod uwagę brano szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i nauki, a także sytuację materialną rodziny.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA realizuje 4 programy stypendialne. Obok programu „Przybliżamy do celu” dla mieszkańców Płocka i okolic, Fundacja prowadzi program ogólnopolski oraz przyznaje stypendia dla podopiecznych z Rodzinnych Domów Dziecka. Do ubiegania się o stypendium Fundacja zaprasza młode, zdolne osoby, które mogą pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce i odnoszą sukcesy pozaszkolne. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć osoby, które potrafią zaangażować się w działania społeczne, w ten sposób realizując swoje pasje i zainteresowania.