14.03.2011

Komunikat PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r. podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony Pana Marka Serafina w czynnościach Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. z powodu zatrzymania go przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jednocześnie Zarząd PKN ORLEN S.A. wraz z Radą Nadzorczą zlecili audytorowi wewnętrznemu podjęcie czynności wyjaśniających i przygotowanie raportu na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.