09.12.2011

PKN ORLEN głównym darczyńcą funduszy grantowych dla Ostrowa Wielkopolskiego

PKN ORLEN jest głównym darczyńcą Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Na kolejną, już ósmą edycję funduszy grantowych przekazał darowiznę w wysokości 150 tys. zł.

PKN ORLEN wspiera Stowarzyszenie finansowo od chwili jego powstania. Tegoroczna darowizna, podobnie jak poprzednie, przeznaczona zostanie na projekty realizowane w regionie Ostrowa Wielkopolskiego. Jak co roku niezależny Panel Ekspertów i Komisja Grantowa wybierze najlepsze projekty, wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego, które mogą przyczynić się do integracji i rozwoju społeczności lokalnej.

Region Ostrowa Wielkopolskiego nie jest jedynym, który PKN ORLEN aktywnie wpiera. Od  2005 roku Koncern regularnie finansuje również Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” zostało powołane do życia w 2006 roku. Jego założycielami są: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów.  Powstało na wzór Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która jest doskonałym przykładem współpracy świata biznesu z samorządami lokalnymi.