05.12.2011

PKN ORLEN wspiera płocką Straż Miejską

PKN ORLEN przekazał Komendzie Straży Miejskiej w Płocku darowiznę w wysokości 50 tys zł. Środki te posłużą Straży Miejskiej do zakupu nowego samochodu.

Straż Miejska w Płocku została powołana przez samorząd miasta do prowadzenia zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańców. Efektem jej długoletniej służby jest  wzrost zaufania społecznego dla działań Straży, czego dowodem jest zwiększająca się liczba zgłaszanych i realizowanych interwencji.

PKN ORLEN i Fundacja ORLEN – DAR SERCA, doceniając kompetencje Straży i znaczenie zaangażowania jej funkcjonariuszy w utrzymanie porządku na terenie Płocka, zadecydowali o przekazaniu środków finansowych, dzięki którym Straż Miejska będzie mogła zakupić nowy samochód potrzebny do realizowania zadań w terenie.

- Ta darowizna oznacza nie tylko wsparcie dla funkcjonariuszy Straży w ich codziennej pracy, ale także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. To niezwykle ważne dla Koncernu, którego jednym z priorytetów jest tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym działa PKN ORLEN oraz budowanie trwałych relacji z szeroką grupy interesariuszy, czyli pracowników, klientów i partnerów - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

PKN ORLEN i Fundacja ORLEN – DAR SERCA wspiera Straż Miejską nie tylko przekazując darowizny finansowe. W ubiegłych latach płocka jednostka została obdarowana dwoma samochodami, które do  chwili obecnej eksploatowane są w służbie patrolowej.