08.04.2011

ORLEN ma nową koncesję shale gas

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska wydał właśnie decyzję o przyznaniu spółce ORLEN Upstream kolejnej koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego na Lubelszczyźnie.

Obszar objęty koncesją, nazwany roboczo „Hrubieszów”, obejmuje powierzchnię 414,5 km2 i zlokalizowany jest w obrębie południowo-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego, w powiatach chełmskim i hrubieszowskim.

Resort środowiska udzielił koncesji na okres 5 lat, podczas których spółka ORLEN Upstream planuje realizację trzech etapów prac geologicznych.

Etap pierwszy obejmie analizę archiwalnych danych geologicznych. Ma on pozwolić na redukcję ryzyka planowanych inwestycji. W kolejnych krokach zostaną zaprojektowane, wykonane i zinterpretowane zdjęcia sejsmiczne 2D o długości 50 km oraz zdjęcia sejsmiczne 3D o powierzchni 30 km2. Kolejny, trzeci Etap obejmie zaprojektowanie i wykonanie odwiertów rozpoznawczych.

Spółka ORLEN Upstream deklaruje również szczególną dbałość o środowisko naturalne. Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w tym między innymi tereny siedlisk objętych ochroną ptaków, zostały całkowicie wyłączone z przyszłej działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Dodatkowo wszystkie prowadzone przez spółkę prace, zaplanowane w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 zostaną zaprojektowane w sposób eliminujący ewentualne negatywne oddziaływanie.