23.11.2011

ORLEN Upstream pierwszą w Polsce firmą z certyfikatem CIPS

Spółka ORLEN Upstream otrzymała we wtorek certyfikat doskonałości CIPS, dołączając tym samym do takich gigantów jak Microsoft, British Airways, Vodafone czy Hewlett Packard. Certyfikat wydany przez Chartered Institute of Purchasing & Supply, potwierdza perfekcję w zakresie realizacji procesów zakupowych, gwarantując jednocześnie światową jakość stosowanych przez firmę standardów.  

ORLEN Upstream, spółka celowa powołana do realizacji strategii PKN ORLEN S.A. w zakresie poszukiwania i wydobywania złóż ropy naftowej oraz gazu, przeszła procedurę certyfikacyjną Chartered Institue of Purchasing & Supply i jako pierwsza firma w Polsce otrzymała certyfikat doskonałości  – CIPS.

- Jesteśmy dumni, że możemy stanąć w jednym szeregu ze światowymi gigantami, przywiązującymi wagę do wdrażania dobrych praktyk. Tym bardziej, że ORLEN Upstream to pierwszy podmiot w kraju, który wyróżniono certyfikatem CIPS. To nie tylko świadectwo naszej rzetelności w zakresie praktyk zakupowych, ale i globalny stempel wiarygodności pokazujący, że z nami warto robić interesy - podkreśla Wiesław Prugar, prezes ORLEN Upstream.  

Działający od 1932 roku Chartered Institue of Purchasing & Supply (CIPS) z oddziałami w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, Australii oraz Regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej jest dziś wiodącą instytucją opiniotwórczą w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Procedura certyfikacji wymaga wykonania szczegółowego audytu. Przedstawiciel CIPS w trakcie badania rezydował w siedzibie ORLEN Upstream, analizując politykę, instrukcje i procedury zakupowe spółki.

- Certyfikat dowodzi, że nasze działania są profesjonalne, przejrzyste i powtarzalne oraz przyczyniają się do zaopatrywania klientów wewnętrznych w produkty i usługi, spełniające ich wymagania jakościowe, z jednoczesnym uwzględnieniem najkorzystniejszego rachunku ekonomicznego - mówi Robert Piskunowicz, Kierownik Działu Zakupów i Logistyki, który koordynował proces certyfikacji po stronie ORLEN Upstream.

W 1992 roku CIPS uzyskał Przywilej Królewski nadany przez Królową Elżbietę II, będący świadectwem wysokiej rangi tej instytucji. Od 80 lat CIPS wspiera pracowników oraz organizacje z publicznego, prywatnego oraz trzeciego sektora w dążeniu do biznesowej doskonałości i implementacji międzynarodowych standardów, między innymi poprzez organizację szkoleń i konferencji, kwalifikowanie, opracowywanie narzędzi dla procesów zakupowych oraz certyfikowanie osób i instytucji, a także oferowanie rozwiązań biznesowych. Organizacja skupia dziś około 65 tys członków w 150 krajach, zajmujących się na co dzień różnymi aspektami procesu zakupowego. Certyfikatem CIPS jak dotąd pochwalić może się około 100 firm, w tym takie marki jak Microsoft, British Airways, Vodafone czy Hewlett Packard.

- Jest to nasza pierwsza akredytacja w Polsce i mamy nadzieję, że będzie ich dużo więcej. Jesteśmy pod wrażeniem determinacji, z jaką spółka stawia czoła kompleksowości tego sektora, a zarazem konsekwencji ORLEN Upstream w działaniu, którą obserwowaliśmy w trakcie procesu akredytacji. Szczególnie cieszy nas wysoki poziom standaryzacji procesów zakupowych w spółce - powiedział Prezes Zarządu CIPS David Noble komentując uzyskanie przez ORLEN Upstream certyfikatu.

- Współpracujemy z przedstawicielami sektora ropy, gazu i energii na całym świecie i wszędzie obserwujemy te same wyzwania. Certyfikacja CIPS wskazuje, te firmy które są solidnym partnerem w warunkach coraz silniejszej potrzeby ograniczania ryzyka związanego z wytwarzaniem energii i konieczności radzenia sobie z coraz trudniejszymi i dłuższymi procesami w eksploracji złóż ropy. Sukces w certyfikacji CIPS pomoże ORLEN Upstream Sp. z o.o. udokumentować swój stopień zaawansowania w działaniu zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, a ponadtwo orientować kierunek rozwoju według benchmarków innych firm, które zdecydowały się na ten proces certyfikacji w celu poprawy konkurencyjności. 

Spółka ORLEN Upstream posiada też certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004, w zakresie Zarządzania Działalnością Poszukiwań i Wydobycia.