24.11.2011

PKN ORLEN partnerem jednego z najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy”, zgromadzi w Poznaniu wybitnych przedstawicieli europejskiej polityki, nauki i biznesu. Spotkanie będzie ostatnim tej skali wydarzeniem organizowanym w ramach Polskiej Prezydencji.

24 listopada 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się konferencja stanowiąca integralną część nieformalnego spotkania ministrów ds. polityki regionalnej, spójności terytorialnej i rozwoju miast. Jej głównym celem będzie wzmocnienie strategicznego myślenia i zintegrowanego podejścia w podejmowaniu kluczowych dla przyszłości Europy decyzji. Zaproszeni goście będą debatować na temat potencjału Starego Kontynentu i możliwości wykorzystania go w procesie odbudowy europejskiej gospodarki oraz wzmacniania jej konkurencyjności. Dyskutowana będzie również strategia Europa 2020 i rola Polityki Spójności w realizacji jej celów.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „Strategiczne wybory dla Europy”, będzie stanowić forum, na którym przedstawiciele najważniejszych unijnych instytucji zaprezentują swoje długofalowe wizje oraz idee dotyczące przyszłości kontynentu. Druga część „Od koncepcji do realizacji – w stronę zintegrowanych polityk” to panel dyskusyjny, podczas którego ludzie nauki, biznesu, decydenci oraz ekonomiści będą redefiniować rozwój Europy i jego zrównoważony wymiar.

- Prezydencja w Unii Europejskiej jest dla naszego kraju wydarzeniem niezwykle istotnym, dzięki któremu Polska staje się gospodarzem i nadaje ton dyskusjom o najważniejszych problemach trapiących obecnie Europę. PKN ORLEN, jako największa Polska firma, od początku wspierał to przedsięwzięcie na bardzo wielu płaszczyznach. Nie mogło nas również zabraknąć na konferencji w Poznaniu, na której najwybitniejsi eksperci w Europie będą dyskutować o przyszłości naszego kontynentu – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W konferencji „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy” wezmą udział m.in. László Andor, Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Michał Boni, Minister cyfryzacji i administracji, prof. Richard Florida, Dyrektor Martin Prosperity Institute Uniwersytetu w Toronto, Johannes Hahn, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, Staffan Nilsson Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego.