05.11.2011

PKN ORLEN Partnerem Kongresu Obywatelskiego

Przyszłość rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kompetencje i narzędzia niezbędne do realizacji tej wizji są przedmiotem dyskusji VI. Kongresu Obywatelskiego, który rozpoczął się dziś w Warszawie. Gościem honorowym wydarzenia jest Prezydent RP. Podczas sesji plenarnej inaugurującej Kongres Prezes PKN ORLEN wygłosił prelekcję pt. „Jakie kompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu?”.

Dziś rano na Politechnice Warszawskiej rozpoczął się organizowany przez Polskie Forum Obywatelskie VI. Kongres Obywatelski. Podczas Kongresu przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu wspólnie starają się wypracować odpowiedź na pytania o przyszłość rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kompetencje i narzędzia niezbędne do realizacji tej wizji. Tegoroczna edycja Kongresu odbywa się pod hasłem „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku? – wielkie przewartościowanie”.

Zakończona właśnie debata plenarna z udziałem gościa honorowego wydarzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, zatytułowana była „Czas na wielkie przewartościowanie”. Podczas sesji wystąpili również: Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; prof. Agnieszka Kłakówna z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i Skarbiec AMH S.A; Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP SA; Kinga Baranowska, Himalaistka; Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik oraz Karolina Firlej, tegoroczna maturzystka.

Podczas sesji plenarnej, Prezes Zarządu PKN ORLEN wygłosił prelekcję pt. „Jakie kompetencje w XXI wieku z perspektywy biznesu?”.

- Sytuacja ekonomiczna, w której znajduje się obecnie Europa, wymaga poważnej, merytorycznej debaty nad przyszłością społeczeństwa i światowej gospodarki. Bardzo dobrze, że dzięki takim inicjatywom jak Kongres Obywatelski, w dialogu tym mogą wziąć udział zarówno politycy, jak również niezależni eksperci oraz przedstawiciele środowisk biznesowych - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Prezes Krawiec w swym wystąpieniu zaznaczał, że w biznesie nie ma magicznego zaklęcia, które wskazywałoby jedyną, właściwą drogę. Aby umiejętnie zarządzać spółką w turbulentnym środowisku należy nauczyć się podejmować niekonwencjonalne rozwiązania i kłaść nacisk na kilka kluczowych kwestii, wśród których z pewnością jest budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność oraz własną inicjatywę i wszechstronność w podejmowanych działaniach.

- W świecie, w którym siły globalizacji będą wywierać coraz większą presję na rynki pracy w Europie, coraz bardziej liczy się samodzielne podejmowanie inicjatyw, angażowanie się lub organizowanie różnych projektów. Silna konkurencja ponad trzech miliardów coraz lepiej wykształconych mieszkańców Indii i Chin powoduje, że w Europie coraz trudniej będzie o prostą, z góry określoną drogę kariery zawodowej. Szerokie doświadczenia w różnorakich projektach zwiększają szanse na pomyślne wytyczenie własnej drogi zawodowej - podkreślał Prezes PKN ORLEN.

Druga część debaty odbędzie się w ramach ośmiu sesji tematycznych, poświęconych takim zagadnieniom jak zrównoważony rozwój Polski, strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa, potencjał edukacji pozaszkolnej czy możliwość wykorzystania środków UE dla budowy kapitału społecznego w latach 2012-2014. W sesji zamykającej udział wezmą między innymi: dr Janusz Lewandowski, Elżbieta Bieńkowska i prof. Andrzej Zybertowicz.