17.11.2011

PKN ORLEN przekazał milion zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

ORLEN przekazał milion zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Milionowa darowizna przyznana przez korporacyjną Fundację ORLEN – DAR SERCA, wesprze rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozwoli stworzyć nowe stanowiska intensywnej opieki medycznej.

Dzięki zaangażowaniu PKN ORLEN rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii umożliwi hospitalizację większej liczby pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN – DAR SERCA od lat prowadzą działania, dzięki którym płocki Szpital staje się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych placówek medycznych w kraju. Dotychczas płocka placówka medyczna otrzymała od Koncernu wsparcie o wartości łącznej ponad 6 mln zł.

- Wśród priorytetów działalności dobroczynnej Koncernu są wsparcie dla ochrony życia i zdrowia oraz pomoc dla społeczności lokalnych. Łącząc te cele od lat dbamy, by mieszkańcy Płocka mieli zapewniony dostęp do jak najszerszej oferty medycznej, realizowanej przez wyszkoloną kadrę w nowocześnie wyposażonej placówce. Nasz aktywny udział w budowaniu potencjału diagnostycznego i terapeutycznego największego płockiego szpitala podyktowany jest troską nie tylko o naszych pracowników, ale o wszystkich płocczan - mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W dotychczasowej współpracy PKN ORLEN i Szpitala, wyjątkowe znaczenie miała realizacja projektów, „Ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych” i „Ratowanie życia w ciężkich oparzeniach”. Dzięki wsparciu Koncernu stworzono warunki do skutecznego leczenia oparzeń i innych stanów bezpośredniego zagrożenia życia, z wykorzystaniem najnowszego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Aby umożliwić w płockim Szpitalu leczenie ofiar wypadków i katastrof, PKN ORLEN sfinansował zakup m.in. nowego tomografu komputerowego, urządzenia służącego do wykonywania rezonansu magnetycznego, defibrylatorów oraz aparatury monitorującej i urządzeń do wykonywania przeszczepów skóry.

Wsparcie udzielane szpitalowi przez ORLEN to nie tylko środki finansowe, sprzęt i wyposażenie, ale także systematycznie przekazywany od lat ciekły azot, niezbędny do przechowywania próbek materiału biologicznego, chirurgicznych zabiegów kriogenicznych oraz krioterapii.