28.03.2011

Czy gaz łupkowy zrewolucjonizuje rynek energii?

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się konferencja Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych. Przez najbliższe dwa dni w Centrum Nauki Kopernik światowej klasy specjaliści w dziedzinie shale gas dyskutować będą o najnowszych technologiach i sposobach wydobycia gazu niekonwencjonalnego oraz o czynnikach kluczowych dla powodzenia i opłacalności tego typu projektów wydobywczych.

Światowe zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Przypadek Stanów Zjednoczonych pokazuje, jak dużą rolę na rynku energetycznym może odegrać gaz łupkowy. Jeśli potwierdzą się prognozy, wówczas shale gas ma szanse zrewolucjonizować również polski rynek energii i doprowadzić do wzrostu niezależności energetycznej kraju.

Celem Konferencji jest analiza kwestii dotyczących potencjału wydobywczego i zasobów złóż gazu łupkowego, w kontekście najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, co ma fundamentalne znaczenie dla właściwej oceny perspektyw dla polskich projektów w tym zakresie. Dyskusja obejmować będzie m.in. na metody oceny złóż gazu łupkowego wynikające z właściwości skał zbiornikowych.

- Posiadaną przez nas wiedzę uporządkują i zweryfikują jedni z najlepszych specjalistów z branży, zajmujący się tematem shale gas – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Udział w konferencji potwierdzili badacze z całego świata w dziedzinie geologii, geofizyki i inżynierii naftowej. Po raz pierwszy eksperci podzielą się swoimi najnowszymi odkryciami w dziedzinie shale gas, które mają szansę stać się przełomowymi koncepcjami dla Polski.

Wydarzenie zorganizowali wspólnie: ORLEN Upstream, wraz z Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center, SLC, USA. Patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska.

EGI
The Energy & Geoscience Institute jest największym na świecie konsorcjum technologii nauk o Ziemi, zrzeszającym 60 członków w ramach Corporate Associates Program z 18 państw. Jego początki sięgają 1973 roku, kiedy na Uniwersytecie Południowej Karoliny utworzono Earth Science and Resources Institute (ESRI), którego działalność koncentrowała się na badaniach z dziedziny nauk o Ziemi w Północnej Afryce. W 1996 roku pierwotna organizacja połączyła się z University of Utah Research Institute (UURI) z Salt Lake City, którego działalność obiejmowała kwestie energii geotermalnej. Wraz z nową nazwą –EGI, instytut nadal rozwijał działalność zarówno w dziedzinie badań stosowanych nad węglowodorami, jak i geotermalnym zastosowaniem na potrzeby rządu i przemysłu. www.egi.utah.edu/About.aspx

Schlumberger
Schlumberger to wiodący dostawca w zakresie wydobycia i produkcji dla spółek naftowo-gazowych na całym świecie. Na bazie doświadczeń uzyskiwanych w operacjach wiertniczych i w zakładach badawczo-inżynieryjnych tworzy produkty, usługi i rozwiązania optymalizujące wydajność w bezpieczny i nieszkodliwy dla środowiska sposób. www.slb.com/about.aspx

ORLEN Upstream
ORLEN Upstream Sp.z o.o. jest spółką w 100% zależną od PKN ORLEN S.A., jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo –Wschodniej (więcej na: www.orlen.pl). Podstawową działalnością statutową Spółki jest: poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywanie usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego. www.orlenupstream.pl/o_firmie.php