01.03.2011

Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych

Badacze z całego świata spotkają się pod koniec marca w Centrum Nauki Kopernik na konferencji poświęconej tematyce gazu łupkowego, organizowanej przez ORLEN Upstream, Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center, SLC, USA. Uczestnicy dyskusji zaprezentują aspekty naukowo-techniczne tego zagadnienia, kluczowe dla prognozowania dywersyfikacji źródeł energii w Polsce.

Od wielu miesięcy gaz łupkowy jest jednym z głównych tematów dyskusji dotyczącej potencjalnych zasobów gazu ziemnego w Polsce. Pojawiają się liczne hipotezy dotyczące wielkości polskich złóż niekonwencjonalnych, jak i spekulacje o przewidywanych terminach wydobycia. Tymczasem niewiele uwagi poświęca się aspektom naukowo-technicznym, których dokładne poznanie jest kluczowe dla jakiegokolwiek prognozowania przyszłości tego typu projektów wydobywczych w Polsce. 28 i 29 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie o naturze skał łupkowych dyskutować będą badacze z całego świata.

Jeśli występowanie gazu łupkowego w Polsce zostanie potwierdzone, a jego wydobycie okaże się ekonomicznie opłacalne, „shale gas” odegra ogromną rolę na europejskim rynku energii. Decydujące znaczenie w tej kwestii będzie miało właściwe rozpoznanie budowy występujących w Polsce skał łupkowych. Celem konferencji Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych jest dyskusja na temat dotychczasowych badań struktury złóż niekonwencjonalnych. W ciągu dwóch dni światowi specjaliści w dziedzinie geologii, geofizyki i inżynierii naftowej przedstawią wypracowany w oparciu o najnowszą wiedzę i osiągnięcia badawcze obraz formacji skał łupkowych będący niezbędnym punktem wyjścia dla procesów poszukiwania, rozpoznawania, wiercenia, zagospodarowania i wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych. Organizatorami konferencji są ORLEN Upstream, spółka z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center, SLC, USA.

- Nasz dotychczasowy obraz skał łupkowych w miarę postępu nauki ulega przeobrażeniom. Ewolucja postrzegania wiąże się między innymi z lepszym rozumieniem specyfiki i charakterystyki skał łupkowych i zmierza w kierunku umocnienia przekonania o ogromnym potencjale w zakresie zasobów gazu ziemnego. Udało nam się zaprosić wybitnych specjalistów z doświadczeniem w tej branży - mówi Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Tegoroczne wydarzenie będzie pierwszym z cyklu dyskusji obejmujących kwestie poszukiwań i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Kolejne edycje konferencji będą zmierzały tematycznie w kierunku zagadnień środowiskowych, najnowszych technik wydobycia i produkcji gazu w Polsce i Europie, a także korzyści płynących z eksploatacji gazu łupkowego.

INFORMACJE NA TEMAT KONFERENCJI

Ewolucja wyobrażeń o skałach łupkowych (Evolution of the Mental Picture of Tight Shales)

28-29 marca 2011

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Organizatorzy: ORLEN Upstream; Energy and Geoscience Institute – University of Utah; Schlumberger Innovation Center, SLC, USA

Oficjalna strona konferencji: www.shalescience.com Biuro Prasowe