29.03.2011

Premier Donald Tusk honorowym gościem konferencji zorganizowanej przez PKN ORLEN i ORLEN Upstream

Wystąpieniem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska rozpoczął się dziś drugi dzień międzynarodowej konferencji poświęconej ewolucji poglądów na temat gazu łupkowego, zorganizowanej przez PKN ORLEN i ORLEN Upstream wspólnie z  Energy and Geoscience Institute – University of Utah oraz Schlumberger Innovation Center.

Premier Donald Tusk był honorowym gościem konferencji.

Od wczoraj w Centrum Nauki Kopernik światowej klasy autorytety w różnych dyscyplinach związanych z tematyką shale gasrozważają zagadnienia kluczowe dla przyszłości i rozwoju wydobycia gazu ze skał łupkowych. W trakcie paneli dyskusyjnych specjaliści próbują odpowiedzieć m.in. na pytania o to  w jaki sposób struktura skał łupkowych może wpłynąć na wykorzystanie ich jako źródeł niekonwencjonalnego gazu, jakie jest znaczenie gazu łupkowego w Polsce, jak rozwój badań geochemicznych zdeterminuje wydobycie gazu ze skał łupkowych.

- PKN ORLEN chce być liderem procesu wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Jesteśmy zaangażowani w konkretne projekty poszukiwawcze shale gas, prowadzimy prace badawcze. Oczywiście dostrzegamy najważniejsze ryzyka środowiskowe, technologiczne i polityczne,  jakie wiążą się z wydobywaniem gazu z łupków, stąd nasza decyzja o zainicjowaniu międzynarodowej debaty ekspertów i praktyków w zakresie shale gas. Dzięki wymianie najnowszej wiedzy w dziedzinie podstaw badawczych i technicznych będziemy w stanie bardziej precyzyjnie i efektywnie planować dalsze działania w zakresie gazu łupkowego, w tym dokonywać oceny potencjału złóż i  doboru technologii wydobycia gazu niekonwencjonalnego - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  

Polska jest jednym z liderów Globalnej Inicjatywy Gazu Łupkowego (GSGI) i obok Indii i Chin oceniana jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów dla tego typu projektów wydobywczych. Pas struktur ilasto — łupkowych rozciąga się od wybrzeża Bałtyku, między Słupskiem a Gdańskiem, w kierunku Warszawy, aż po Lublin i Zamość. Prognozy wskazują, że potencjalne złoża shale gas w Polsce znajdują się na głębokościach od 2,5 do 3 tys. metrów we wschodniej części tego pasa i do 4 — 4,5 tys. metrów w jego części zachodniej. Według szacunków Wood Mackenzie zasoby gazu ziemnego w kraju mogą wynosić1,4 bln m sześc., a według Advanced Resources International nawet 3 bln m sześc. 

Obecnie w mocy pozostaje 228 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Tereny poszukiwań obejmują ok 40 tys. km kwadratowych. Prawie 5 tys. km kwadratowych zlokalizowanych w tzw. basenie lubelskim to obszar prac badawczych prowadzonych przez ORLEN Upstream, spółkę poszukiwawczą PKN ORLEN, na bazie 5 koncesji obejmujących okolice Lublina. Spółka poszukuje tam zarówno konwencjonalnych złóż ropy i gazu, jak i niekonwencjonalnego gazu uwięzionego w skale łupkowej. Przeprowadzone analizy geologiczne wskazały już kilkanaście najbardziej perspektywicznych miejsc, gdzie mogą znajdować się złoża węglowodorów. Wnioski z badań i rekomendacje w zakresie gazu łupkowego powinny pojawić się w połowie roku, a na  IV kwartał zaplanowane jest wykonanie pierwszego odwiertu rozpoznawczego.