14.10.2011

ORLEN przystępuje do kolejnego etapu prac poszukiwawczych w zakresie shale gas

PKN ORLEN rozpocznie za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream  w Syczynie (gm. Wierzbica) pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten rok odwiertów badawczych. Decyzja o lokalizacji otworu została podjęta po analizie archiwalnych i nowo pozyskanych danych geologicznych tych terenów. Odwierty wykona czeska firma MND Drilling & Services.

Wyniki badań sejsmicznych, prowadzonych w połowie roku na blokach koncesyjnych Wierzbica i Lubartów, okazały się obiecujące. W związku z tym PKN ORLEN zdecydował się na rozpoczęcie kolejnego etapu poszukiwań - prace wiertnicze. Obecnie trwa montaż urządzenia wiertniczego, które rozpocznie swoją pracę w ostatnich dniach października. Z końcem listopada, bezpośrednio po zakończeniu wiercenia na terenie gminy Wierzbica, załoga wraz ze sprzętem wiertniczym przeniesie się na blok koncesyjny Lubartów, w gminie Niedźwiada.

Prace przy każdym odwiercie powinny potrwać  od 30 do 40 dni. Sprzęt firmy MND Drilling & Services, którym wykonywane będą odwierty, to najnowocześniejsze i najcichsze z urządzeń wiertniczych wykorzystywanych obecnie w Polsce.

Planowana przez ORLEN długość pionowych odcinków badawczych nieznacznie przekroczy 3000 m. Na podstawie wyników analiz i badań próbek rdzenia podjęta zostanie decyzja co do dalszego prowadzenia prac na tym terenie.

- Zgodnie z planem przystępujemy do kolejnego etapu prac poszukiwawczych w zakresie shale gas. Wyniki badań będą jednym z najważniejszych elementów weryfikacji szacunków instytutów badawczych wskazujących Lubelszczyznę, obok województwa pomorskiego, jako region Polski potencjalnie najbardziej zasobny w gaz łupkowy. Jeśli wnioski z pomiarów okażą się obiecujące, w połowie 2012 roku przystąpimy do wykonania odwiertów horyzontalnych zarówno na koncesjach w Wierzbicy, jak i Lubartowie - zapowiada Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN.

ORLEN posiada łącznie osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.  Aż sześć bloków koncesyjnych znajduje się na terenie Lubelszczyzny (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica, Hrubieszów). Koncesje dotyczą zarówno węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, w tym tzw. gazu łupkowego.
 
Amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) szacuje, że z potencjalnych 5,3 bln m3 gazu łupkowego w Polsce, 1,24 bln m3 znajduje się na Lubelszczyźnie. Są to wprawdzie wstępne wyliczenia na podstawie charakterystyki basenu geologicznego, ale jeśli zostaną potwierdzone, Polska stałaby się piątym krajem w świecie co do wielkości zasobów gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych.
 
ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy ORLEN, powołaną do realizacji strategii Koncernu w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Podstawową działalnością firmy jest między innymi: poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywanie usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego.