08.08.2011

ORLEN ma już 8 koncesji na poszukiwania gazu w złożach niekonwencjonalnych (shale gas oraz tight gas)

Dwie nowe koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych zostały przyznane spółce ORLEN Upstream przez Ministerstwo Środowiska. Sąsiadujące ze sobą obszary zlokalizowane są w zachodniej części województwa łódzkiego.

Nowe koncesje otrzymały nazwy „Łódź” i  „Sieradz”, a ich łączna powierzchnia wynosi 1683 km2. ORLEN Upstream przez okres najbliższych trzech lat będzie prowadził na tym obszarze poszukiwania gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych.  Koncesja „Sieradz” obejmuje prace w skałach łupkowych (typu shale gas), a koncesja „Łódź” w piaskowcach (typu tight gas).

Na terenach objętych koncesjami ORLEN Upstream zajmie się w pierwszym etapie gromadzeniem i analizą danych geologicznych i geofizycznych. Następnie wykonane zostaną analizy geochemiczne próbek pobranych z pozyskanych rdzeni wiertniczych. Kolejny etap prac koncesyjnych obejmuje realizację badań sejsmicznych 2D, których celem będzie ostateczne potwierdzenie struktury geologicznej badanych terenów.

W obrębie przyznanych ORLEN Upstream obszarów koncesyjnych znajdują się niewielkie fragmenty obszaru Natura 2000. Spółka zadeklarowała we wniosku koncesyjnym, iż nie będzie prowadziła na tym terenie żadnych prac poszukiwawczych i tym samym wyłącza go z programu swoich działań. Równocześnie wszystkie prace, planowane w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, zostaną zaprojektowane w sposób eliminujący potencjalne oddziaływanie prowadzonych prac na wydzielone tereny.

Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Upstream została powołana do realizacji strategii Koncernu w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Łącznie z dwoma nowymi  Spółka posiada już 8 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych zlokalizowanych w województwie łódzkim i na Lubelszczyźnie (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica, Hrubieszów). Więcej informacji na  www.orlenupstream.pl

Shale gas - gaz ziemny zawarty w łupkach ilasto-mułowcowych. Cechą charakterystyczną tego gazu jest fakt, że znajduje się on w skale macierzystej.

Tight gas – gaz ziemny występujący najczęściej w piaskowcach oraz rzadziej w wapieniach. Jest to gaz zamknięty, uwięziony w izolowanych porach skalnych.