05.09.2011

Prezes ORLEN Upstream szefem Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego

Wiesław Prugar, Prezes ORLEN Upstream, został wybrany na Prezesa Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. Wybór nastąpił podczas głosowania Zgromadzenia Członków organizacji. W skład czteroosobowego Zarządu weszli również Jim Johnston (ExxonMobil Poland), Kamlesh Parmar (Lane Energy Poland) oraz Jacek Wróblewski (BNK Polska).

W czerwcu 2011 r. upłynął rok od założenia Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW). Pomysłodawcą i dotychczasowym Prezesem Organizacji był Michael Seymour, nestor branży poszukiwawczo-wydobywczej, od wielu lat zaangażowany w rozwój sektora naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Michael Seymour to niezwykła postać w branży naftowej, prawdziwy wizjoner, który stworzył fundamenty OPPPW. ORLEN Upstream był jednym z założycieli Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, dzięki temu mieliśmy przyjemność współpracować z Michaelem osobiście. Tym bardziej czuję się zaszczycony przejmując tę honorową funkcję od tak wybitnej postaci - powiedział po ogłoszeniu decyzji Wiesław Prugar, Prezes ORLEN Upstream.

OPPPW została powołana 29 czerwca 2010 r. w Warszawie, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Organizacja zrzesza przedsiębiorstwa z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia węglowodorów w Polsce. Za podstawowy cel stawia sobie stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów dotyczących prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych czynników wpływających na przemysł poszukiwawczo-wydobywczy w Polsce. Zarząd OPPPW wybierany jest przez Zgromadzenie Członków, w głosowaniu tajnym na okres trzech lat. Prezes Zarządu ma prawo do jednej reelekcji. Obecnie w ramach OPPPW działają 4 podkomisje (środowiskowa, prawna, ds. komunikacji, ds. technicznych), realizujące cele statutowe Organizacji.

Obecnie OPPPW zrzesza trzynastu członków: Aurelian Oil & Gas Poland, BNK Polska, Chevron Polska Energy Resources, Cuadrilla Poland, ExxonMobil Poland, Grupa Lotos, Lane Energy Poland, Marathon Petroleum Poland Services, Nexen Petroleum Polska, ORLEN Upstream, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, San Leon (Poland) oraz Talisman Energy Polska. Do OPPPW należy również pięciu obserwatorów: Celtique Energie Poland, ConocoPhillips, Dart Energy (Poland), Realm Energy oraz Strzelecki Energia.

Wiesław Prugar

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Gliwickiej i SGH. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Opracował i wdrożył szereg rozwiązań niestosowanych dotychczas w polskim przemyśle. Prace te zwieńczone zostały uzyskanymi w tym zakresie sześcioma patentami. W latach 1990-1991 pracował w Stanach Zjednoczonych.

Po powrocie do Polski podjął pracę w Polskim Serwisie Płynów Wiertniczych Sp. z o.o., następnie od 1999 r. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. uczestniczył w unikalnych w Polsce projektach, takich jak: wprowadzanie taryf gazowych na nowo tworzonym regulowanym rynku gazu ziemnego, czy wydzielanie Spółek Dystrybucyjnych z PGNiG S.A. W latach 2003-2005 - Dyrektor Handlowy w spółce zajmującej się budową infrastruktury gazowniczo-naftowej Gazomontaż S.A. W 2006 roku rozpoczął budowę zespołu specjalistów w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w PKN ORLEN. Obecnie Prezes ORLEN Upstream Sp. z o. o.

Odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Górnictwa i Gazownictwa”, Srebrną odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”. Posiada tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego II-go Stopnia, nadany przez Ministra Gospodarki.