07.12.2012

PKN ORLEN poszerzy obszar poszukiwań o dwie koncesje ExxonMobil

PKN ORLEN wspólnie z ExxonMobil Exploration and Production Poland (ExxonMobil) złożyli w Ministerstwie Środowiska wniosek o cesję dwóch obszarów koncesyjnych - Wodynie-Łuków i Wołomin - na rzecz polskiego koncernu.  Wraz z nowymi obszarami PKN ORLEN będzie właścicielem 10 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego w Polsce, o łącznej powierzchni prawie 9 tys. km2.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między PKN ORLEN a ExxonMobil, polski koncern zdecydował się na odkupienie dwóch obszarów koncesyjnych o łącznej powierzchni 2150 km2. Nowa koncesja Wodynie-Łuków, zlokalizowana jest na granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego natomiast koncesja Wołomin, na terenie województwa mazowieckiego. Przeniesienie praw na rzecz spółki ORLEN Upstream, która w imieniu Grupy ORLEN prowadzi poszukiwania, nastąpi w przypadku pozytywnej decyzji Ministra Środowiska.

– W najbliższych tygodniach spodziewamy się decyzji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w tej sprawie – mówi Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. – Zdecydowaliśmy się na koncesje Wodynie-Łuków i Wołomin z uwagi na pozytywną ocenę zrealizowanego w miejscowości Goździk pionowego odwiertu badawczego, oraz ze względu na dużą perspektywiczność całego regionu. Analizy archiwalnego materiału geologicznego, jak i nowo pobranych próbek skłaniają nas do poszerzenia zasięgu naszych poszukiwań w obrębie basenu podlaskiego, a co za tym idzie rozszerzenia potencjalnego obszaru przyszłego wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych – dodał Prezes Prugar.

W ostatnich dniach października 2012 r. firma zakończyła wiercenie pierwszego na Lubelszczyźnie otworu horyzontalnego, który zostanie następnie poddany zabiegowi szczelinowania. Jeszcze w tym roku spółka planuje rozpocząć do trzech kolejnych odwiertów poszukiwawczych. Zgodnie z ogłoszoną 30 listopada 2012 r. strategią na lata 2013-2017, w najbliższych pięciu latach PKN ORLEN może wyasygnować na projekty upstreamowe do 5,1 mld zł - głównie na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego. W ramach podstawowej puli inwestycyjnej w wysokości 2,4 mld zł zostanie dokonanych co najmniej 50 odwiertów, a pierwsze zyski z projektów upstreamowych mają zostać wypracowane już w 2017 r.