21.12.2012

PKN ORLEN przedłużył z Mercuria Energy Trading umowę na dostawy ropy naftowej

PKN ORLEN podpisał aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Płocka przedłużający kontrakt zawarty w grudniu 2009 na kolejne trzy lata. Wartość umowy to około 26 mld złotych.

Mercuria Energy Trading z siedzibą w Genewie dostarczy rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN 3,6 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Aneks będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. W określonych w Aneksie sytuacjach dostawy ropy mogą być również realizowane drogą morską. Spółki z Grupy Mercuria dostarczają ropę do PKN ORLEN już od kilkunastu lat.

– W wyniku przeprowadzonych negocjacji z naszymi dotychczasowymi partnerami, zdecydowaliśmy się przedłużyć obowiązujący kontrakt na kolejne trzy lata. Utrzymujemy dobre warunki handlowe co jest szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw dla Koncernu w tak trudnym otoczeniu rynkowym i niestabilnej sytuacji na rynku ropy – powiedział Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN. Kontynuujemy proces negocjacji z pozostałymi partnerami – dodał Jacek Krawiec.

Po przedłużeniu umowy z Mercuria Energy Trading Koncern dysponuje dwoma umowami długoterminowymi na dostawy ropy naftowej do Płocka – drugi kontrakt zawarty w ubiegłym roku z firmą Souz Petrolium będzie obowiązywał jeszcze przez dwa kolejne lata. Podpisanie umowy z firmą Mercuria Energy Trading nie kończy procesu kontraktacji umów długoterminowych.