19.12.2012

PKN ORLEN: „tak” dla strażaków, „nie” dla czadu

PKN ORLEN przekazał darowizny finansowe blisko 60 zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej. Chcąc aktywnie wspierać inicjatywy przyczyniające się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa Spółka wsparła także zainicjowaną przez Komendę Główną Staży Pożarnej kampanię NIE DLA CZADU.

Uroczystość przekazania darowizn ochotniczym i zawodowym jednostkom straży pożarnej odbyła się już po raz piąty. W tym roku Koncern przeznaczył na ten cel blisko 400 tys. zł. Środki trafiły do kilkudziesięciu jednostek na terenie całego kraju, w tym szczególnie z terenów dotkniętych tegorocznymi klęskami żywiołowymi oraz okolic Płocka, Włocławka  i Lubelszczyzny. Po raz pierwszy do projektu włączyły się także spółki z grupy kapitałowej ORLEN – ORLEN Upstream oraz Anwil. Na tegoroczną uroczystość przybyli przedstawiciele zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całego kraju.

– Współpraca z Państwem to dla nas nie tylko zobowiązanie, ale i wielka satysfakcja. Zapewniam, że macie w nas wiernego sojusznika i partnera – powiedział obecny na tegorocznej uroczystości wręczenia darowizn Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii. – Już od 12 lat wspieramy Wasze działania przekazując sprzęt, środki gaśnicze, karty paliwowe i środki finansowe. Wierzę, że nasza pomoc ma znaczenie i w szerszym ujęciu przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w Polsce – dodał prezes Chełmiński.

Bezpieczeństwo to jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności Koncernu. PKN ORLEN dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa w swoich obiektach, stosując procedury oparte na najlepszych światowych wzorcach, szkoląc i podnosząc kwalifikacje swoich pracowników, wdrażając najnowocześniejsze technologie. Spółka angażuje się także w wiele inicjatyw zewnętrznych, np. bierze aktywny udział w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych czy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego w 2001 roku włączono Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN.

W tym roku Spółka i jej Fundacja ORLEN – Dar Serca wsparły także prewencyjno-edukacyjną kampanię NIE DLA CZADU, której pomysłodawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Jej celem jest wyeliminowanie zagrożeń związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. W pierwszym etapie PKN ORLEN zamierza wyposażyć w czujniki tlenku węgla wszystkie Rodzinne Domy Dziecka pozostające pod opieką orlenowskiej Fundacji.