24.09.2012

Pierwszy odwiert horyzontalny PKN ORLEN

PKN ORLEN rozpoczął dziś wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica na Lubelszczyźnie. To już drugi otwór poszukiwawczy w tej miejscowości. Prace potrwają około dwóch miesięcy. W kolejnym etapie prac wykonane zostanie pierwsze w województwie lubelskim szczelinowanie poziomego odcinka otworu.

Po wykonaniu w Syczynie pod koniec 2011 roku pierwszego odwiertu badawczego o głębokości 2879 metrów i analizie pobranych próbek, PKN ORLEN podjął decyzję aby kontynuować poszukiwania na tej lokalizacji. Uruchamiany właśnie odwiert będzie jednocześnie pierwszym otworem poziomym na koncesjach poszukiwawczych PKN ORLEN w Polsce. Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego. W  Syczynie wiercenie poziomie wykonane zostanie na głębokości 2700 m, a całkowita długość odwiertu wyniesie około 4000 metrów.

– Otwór horyzontalny zaprojektowany został w najbardziej perspektywicznym pasie badanej formacji łupkowej. Przy planowaniu i realizacji odwiertu wymagana jest wyjątkowa precyzja. Najważniejsze, aby odcinek poziomy wykonać dokładnie w wyznaczonym kierunku i na optymalnej głębokości. Trajektorię otworu należy zaprojektować z uwzględnieniem zmiennych własności skał łupkowych. Poważna praca inżynierska już za nami. Jesteśmy pełni optymizmu co do rezultatów naszych prac wiertniczych w Syczynie – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

W efekcie podjętych prac wiertniczych w Syczynie, pod koniec ubiegłego roku pobrane zostało do analizy 300 metrów próbek rdzenia skalnego. Skały łupkowe zbadano pod kątem zawartości materii organicznej i właściwości mechanicznych. Wykonano także analizę parametrów zbiornikowych łupków w tym rejonie badając ich porowatość, przepuszczalność i podatność na kruszenie. Wyniki tych analiz okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac poszukiwawczych w tej lokalizacji.

Po wykonaniu otworu horyzontalnego zostanie wykonany zabieg szczelinowania, a wraz z nim test produkcyjny. Zabiegi intensyfikacyjne, do których należy szczelinowanie hydrauliczne, wykonane zostaną po demontażu urządzenia wiertniczego, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Kluczowym momentem tego krótkotrwałego, ale skomplikowanego procesu, będzie wytworzenie kontrolowanego ciśnienia, pod którym woda zatłoczona do otworu powoduje rozszczelnienie skały. W tak utworzone szczeliny wpompowany zostanie piasek o odpowiednio dobranej granulacji. Pozwoli to na uwolnienie gazu ze skały i umożliwi jego przypływ do otworu i dalej na powierzchnię.

Prace wiertnicze na koncesji Wierzbica potrwają około 60 dni. Termin zabiegu szczelinowania otworu Syczyn-OU2K uzależniony będzie od wielu czynników, w tym również od warunków atmosferycznych.