28.09.2012

VITAY Debeściaku. Świeć przykładem

Każdy klient stacji paliw ORLEN może zostać „Debeściakiem, który świeci przykładem”. Wystarczy, że w ramach ogólnopolskiej akcji zbierania punktów VITAY na rzecz dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka przeznaczy zaledwie 500 pkt., stanowiących równowartość jednego obiadu w szkole.

Punkty przekazane przez klientów w ramach programu VITAY zwiększają środki finansowe przeznaczane przez Fundację ORLEN - DAR SERCA na działalność domów rodzinnych, a w szczególności na dofinansowanie obiadów, rehabilitacji, zakupy przyborów szkolnych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Uczestnicy programu VITAY, podejmując decyzję o przekazaniu punktów dla Rodzinnych Domów Dziecka mogą sami wskazać cele, jakie zamierzają wesprzeć.

Klienci, którzy włączą się w październiku do ogólnopolskiej akcji Fundacji ORLEN – DAR SERCA otrzymają na stacjach paliw marki ORLEN wyjątkowy upominek w postaci modnej fluorescencyjnej bransoletki z hasłem akcji „DEBEŚCIAKI. ŚWIECĄ PRZYKŁADEM”. Prezent jest elementem odblaskowym, znacznie zwiększającym widoczność noszącego opaskę, co zdaniem policji jest szczególnie ważne w okresie jesieni i zimy, gdy jest słabsza widoczność z powodu wcześniej zapadającego zmroku i mgieł.

– Chcemy w ten sposób docenić i podkreślić wyjątkowość aktywnych klientów, którzy pomagają nam spełniać marzenia dzieci. Celem naszej akcji jest także przypomnienie o ważnej misji, jaką pełnią Rodzinne Domy Dziecka , które są jedną z najbardziej efektywnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi naturalnej opieki rodzicielskiej. Wierzę, że uda nam się dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, które dotychczas nie włączały się w pomoc dla podopiecznych tych placówek. - mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

W ciągu ostatnich 5 lat środki finansowe przeliczane z punktów VITAY umożliwiły na dofinansowanie prawie 3000 godzin zabiegów rehabilitacyjnych, opłacenie ponad 33 tys. obiadów w szkołach, sfinansowanie około 330 miesięcznych stypendiów oraz dofinansowanie zakupu przyborów szkolnych dla blisko 700 wychowanków RDD.

Fundacja ORLEN – DAR SERCA wspiera Rodzinne Domy Dziecka od chwili swego powstania, czyli od 2001 roku. Obecnie pod opieką Fundacji ORLEN - DAR SERCA znajduje się około 270 Rodzinnych Domów Dziecka, w których wychowuje się ponad 2000 dzieci. Placówki otrzymują także wparcie na potrzeby socjalne, leczenie, rehabilitację podopiecznych oraz bieżące funkcjonowanie. Podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka objęci są programem stypendialnym. Corocznie Fundacja organizuje także dla dzieci i ich opiekunów letni wypoczynek. W ubiegłym roku z inicjatywy Fundacji powstał na portalu społecznościowym Facebook profil „Debeściaki”, aby wszyscy mogli poznać osiągnięcia, pasje i talenty podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka.

Prowadząc wspólnie z PKN ORLEN działania na rzecz bezpieczeństwa, Fundacja realizuje także programy związane z edukacją w zakresie prawidłowego zachowania na drodze. Fundacja była m.in. partnerem kampanii „Zebra w paski też nosi odblaski”, a wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka, którzy uczestniczyli w wakacjach w nadmorskim Mrzeżynie, zapewniła udział w zajęciach „Letniej Akademii Małego Policjanta”. W roku 2011 Fundacja przeprowadziła ogólnopolską akcję „Dziecko w drodze”, w ramach której przekazano kierowcom ponad 300 tys. naklejek informujących o obecności dziecka w samochodzie.

Przypominamy, że każdy z klientów może określić konkretny cel, na jaki przeznacza punkty VITAY. Zgodnie z obowiązującym systemem: 500 pkt – obiad, 2.500 pkt - godzina zajęć rehabilitacyjnych, 5.000 pkt - zestaw przyborów szkolnych, 25.000 pkt – miesięczne stypendium. Możliwe jest przekazywanie wielokrotności podanych sum punktów. O akcji „DEBEŚCIAKI. ŚWIECĄ PRZYKŁADEM” przypominać będą specjalnie przygotowane plakaty umieszczone na stacjach paliw.

Więcej informacji o działalności Fundacji ORLEN – DAR SERCA na: www.orlendarserca.pl oraz www.facebook.com/orlen.dar.serca