02.06.2012

PKN ORLEN w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”

PKN ORLEN przystąpił do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, zainicjowanej przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcie Koncernu zostało poprzedzone procesem weryfikacji, który potwierdził prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami CSR oraz zasadami zawartymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Pracodawców RP.

Wręczenie certyfikatu poświadczającego przynależność do tej inicjatywy oraz potwierdzające prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami CSR odbyło się w pierwszy dzień czerwca.

„Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” służy wspieraniu polskich firm w stosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności. Dołączenie do grona firm-koalicjantów poprzedził audyt przeprowadzony przez firmę PricewaterhouseCoopers. Zewnętrzna weryfikacja jest potwierdzeniem przestrzegania przez firmę zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu opracowanego w ramach Koalicji. Poddanie się tak dogłębnej i szczegółowej analizie pozwoliło na zbadanie, konkretnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo w poszczególnych obszarach swojej aktywności.

Płocki koncern od lat nie tylko kieruje się w swoich działaniach ideą społecznej odpowiedzialności, ale także promuje jej zasady, dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wielokrotne wyróżnienia i nagrody to najlepszy dowód, że te działania są doceniane. W ubiegłym roku PKN ORLEN został m.in. laureatem konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011 zorganizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej, a w maju został wyróżniony „Srebrnym Listkiem CSR” za spełnienie wysokich standardów Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie.