16.07.2012

Pierwszy na Mazowszu odwiert PKN ORLEN w poszukiwaniu gazu łupkowego

PKN ORLEN rozpoczął dziś prace nad pierwszym odwiertem w poszukiwaniu gazu łupkowego na terenie województwa mazowieckiego na koncesji „Garwolin”. W inauguracji wiercenia we wsi Goździk uczestniczyli Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski oraz Prezes Zarządu PKN ORLEN, Jacek Krawiec.

Decyzja o lokalizacji otworu we wsi Goździk, na terenie gminy Górzno w powiecie garwolińskim, zapadła na podstawie pozytywnych wyników badań geologicznych, według których gaz w łupkach na tym obszarze może występować na głębokości ok. 4000 metrów. Rozszerzenie prac poszukiwawczych na teren Mazowsza jest wynikiem decyzji o intensyfikacji programu badawczego Grupy ORLEN w zakresie poszukiwań gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych. Goździk-OU1 jest trzecim odwiertem pionowym realizowanym przez ORLEN. Na ten rok zaplanowano wykonanie od 5 do 7 otworów poszukiwawczych, w tym poziomych ze szczelinowaniem.

- Każdy kolejny odwiert przybliża nas do precyzyjnego określenia potencjału złóż. Polskie spółki wykazują się determinacją i zaangażowaniem, której mogą pozazdrościć zagraniczni koncesjonariusze rezygnujący z poszukiwań zaledwie po kilku próbach. To utwierdza nas w przekonaniu, że polskie łupki to narodowy projekt. Udowadniamy też, że w osiąganiu uzasadnionych biznesowo celów jesteśmy i będziemy konsekwentni - powiedział Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

Prace wiertnicze na koncesji „Garwolin” potrwają około 60 dni. Urządzenie wiertnicze DRILLMEC DM-1300 przyjechało do Goździka wprost z włoskiej fabryki i jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń pracujących obecnie w Polsce. Po wykonaniu otworu zostanie pobranych ok. 300 metrów rdzeni wiertniczych (próbek skał), które zostaną poddane analizie laboratoryjnej. Na podstawie wyników badań, które będą znane pod koniec 2012 roku, ORLEN Upstream podejmie decyzje o kontynuacji prac poszukiwawczych w Goździku.

Rozpoczęcie prac na koncesji Garwolin zbiegło się w czasie z uzyskaniem przez PKN ORLEN wyników analiz materiału skalnego pobranego pod koniec 2011 roku z otworu Syczyn-OU1 na terenie lubelskiej koncesji „Wierzbica”. Wyniki analiz próbek skał są na tyle obiecujące, że na ich podstawie podjęto decyzję o wykonaniu w tej lokalizacji otworu horyzontalnego.

- Na powtarzane ostatnio pytanie "co po Euro2012" odpowiedź już jest: poszukiwania, a następnie wydobycie polskiego shale gas. Najpierw polską gospodarkę będą napędzały wydatki na kolejne odwierty, a za kilka lat tańszy gaz, za zakup którego pieniądze będą trafiały do firm działających tu, a nie za granicą - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
- ORLEN zakontraktował na ten rok dwa nowoczesne urządzenia oraz dwa zespoły wiertnicze, które będą realizowały prace w kolejnych lokalizacjach. Dzięki temu prace w województwie mazowieckim będą przebiegały równolegle do naszych aktywności w innych rejonach kraju - podkreślił Prezes Krawiec.

PKN ORLEN posiada osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie całego kraju: sześć na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza oraz dwie w okolicach Łodzi i Sieradza. Obecnie prowadzone są również prace przygotowawcze do wykonania pierwszego otworu poszukiwawczego na Morzu Bałtyckim. Firma podpisała już kontrakt na półzanurzalną platformę wiertniczą, która zostanie posadowiona w łotewskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.