12.07.2012

PKN ORLEN wdraża proekologiczne rozwiązania

Zdecydowana redukcja emisji tlenków azotu będzie efektem, wartego prawie 380 mln zł, projektu budowy instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Inwestycja będzie realizowana w ramach szacowanego na 1,4 mld złotych Programu Inwestycji Ekologiczno – Energetycznych. Zastosowana technologia jest nowoczesną, bezodpadową metodą redukcji emisji związków azotu, a instalacja będzie pierwszą tego rodzaju w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

PKN ORLEN podpisał dziś umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – POLIMEX MOSTOSTAL. W ramach kontraktu zostaną zaprojektowane, dostarczone oraz zabudowane węzły katalitycznej redukcji tlenków azotu na każdym z 7 istniejących kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Będą to pierwsze i najbardziej nowoczesne tego typu instalacje na kotłach opalanych olejem opałowym w kraju, jak również jedne z nielicznych w Europie.

– Przykładamy dużą wagę do inwestycji ekologicznych, by stale minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki temu jesteśmy w Polsce jednym z liderów w praktycznym wdrażaniu ekologicznych rozwiązań, które mają realny wpływ na poprawienie jakości życia i otoczenia – mówi Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Petrochemii PKN ORLEN.

Technologia katalityczna jest nowoczesną, bezodpadową metodą, która przynosi głęboką redukcję emisji tlenków azotu. Jej produktem jest wolny azot, który jest naturalnym składnikiem powietrza. Kotły zostaną również wyposażone w wysokosprawne elektrofiltry. Koszt inwestycji to ponad 379 mln złotych. Prace wykonywane będą na kotłach we wcześniej ustalonej kolejności tak, aby ilość wytwarzanej pary i energii pozwalała na ciągłą pracę kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku. Oddanie do użytku ostatniego kotła planowane jest do 2016 roku.

W ramach zainicjowanego w 2010 roku Programu Inwestycji Ekologiczno- Energetycznych, PKN ORLEN wybudował już kocioł o mocy 300MWt oraz dokonał modernizacji Pompowni Paliw, w celu podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliwa. Rozpoczął również proces budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin, która zapewni redukcję emisji SO2. Natomiast ostatni z założonych projektów w ramach programu inwestycyjnego - budowa turbozespołu TG7 mającego na celu zwiększenie potencjału produkcji energii elektrycznej - rozpocznie się po zakończeniu budowy instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest POLIMEX MOSTOSTAL SA, technologia SCR pochodzi od firmy BABCOOCK NOELL, natomiast elektrofiltry od niemieckiej firmy BALCKE –DURR GmbH.