21.05.2012

Gaz łupkowy to projekt strategiczny dla całej UE

Gdzie szukać nowych dźwigni wzrostu, jeśli możliwości wzrostu udziałów w krajowym rynku są ograniczone? Przed takim dylematem stoją polskie firmy o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Dla niektórych spółek szansą na ucieczkę do przodu może być ekspansja zagraniczna, dla PKN ORLEN jest nią gaz łupkowy.

Temat budowy wartości spółek o znaczeniu strategicznym był dyskutowany podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. PKN ORLEN był gospodarzem cieszącego się wyjątkową frekwencją i budzącego duże emocje panelu „Dźwignie wzrostu wartości przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym”. W dyskusji moderowanej przez Andrzeja Godlewskiego, zastępcę dyrektora TVP 1, wzięli udział: Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Paul H. Dembinski, Dyrektor L'Observatoire de la Finance, Andrzej Herman, Dziekan Kolegium Zarządzania Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU, Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK oraz Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie.

Dyskusję ożywił już na wstępie Jan Krzysztof Bielecki, który stwierdził, że spółki nie mogą permanentnie skupiać się na samej zyskowności. Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN, skupił się na dwóch kwestiach – gazie łupkowym jako dźwigni wzrostu nie tylko dla PKN ORLEN, ale całej polskiej gospodarki oraz konieczności zmiany biznesowego paradygmatu. – Zrównoważony wzrost, długofalowy rozwój, mądre innowacje muszą zająć miejsce pogoni za krótkoterminowym zyskiem. Dzisiejsze problemy systemu finansowego to pokłosie właśnie takiego „sterydowego” wzrostu, pompowanego z jednej strony tworzeniem sztucznych, nastawionych na krótki okres życia produktów, a z drugiej skomplikowanych finansowych narzędzi, na których ostatecznie stracili i klienci, i inwestorzy – tłumaczył Jacek Krawiec. Jednak jego zdaniem głębokie zmiany nie nastąpią szybko.– Pokolenie, które zapędziło świat w obecny kryzys, nie odejdzie z dnia na dzień od pogoni za zyskiem. To zadanie dla naszych dzieci i wnuków – mówił Prezes PKN ORLEN.

Większym optymistą był prof. Paul H. Dembinski, który podkreślił, że coraz więcej spółek zwraca uwagę na kwestie niezwiązane bezpośrednio z rynkiem: - Firmy tego nie lubią, ale chcąc nie chcąc stają się współuczestnikami życia społecznego i politycznego. Nie może być inaczej, jeśli 1000 największych globalnych firm wytwarza 10-13% światowego PKB, a poprzez łańcuch budowy wartości strukturyzuje blisko połowę globalnego PKB. Te kwestie były dotychczas pomijane, a to jedno z największych wyzwań na kolejne lata – mówił Dyrektor L'Observatoire de la Finance.

Europejski Kongres Finansowy już drugi rok z rzędu przyciągnął do Sopotu najważniejszych decydentów polskiej i unijnej gospodarki. W pierwszym dniu EKF wystąpili m.in. Joaquin Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i planowania finansowego, ministrowie finansów Polski i Estonii, Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest kryzys zaufania na rynkach finansowych i sposoby jego przezwyciężenia. W inauguracyjnej debacie na ten temat wzięło udział kilkunastu szefów czołowych firm i instytucji z UE i Polski. W dyskusji głośno wybrzmiała postawiona przez ministra Budzanowskiego teza, że gaz łupkowy powinien być traktowany jako projekt paneuropejski, który może zapewnić całej Unii wzrost konkurencyjności.

Budzący ogromne emocje i nadzieje temat gazu łupkowego będzie też poruszany podczas trzeciego dnia Kongresu. W piątkowym panelu „Kto i jak sfinansuje wydobycie gazu łupkowego w Polsce?” wezmą udział Mikołaj Budzanowski (Minister Skarbu Państwa), Maciej Grabowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów), Sławomir Jędrzejczyk (Wiceprezes PKN ORLEN), Paweł Olechnowicz (Prezes Grupy LOTOS), Grażyna Piotrowska-Oliwa (Prezes PGNiG) oraz James Sleeman (Managing Director, Head of Oil and Gas, EMEA, Bank of America Merrill Lynch). Gospodarzem tego panelu będzie PKN ORLEN, wspólnie z Bank of America Merrill Lynch.

Trzydniowy Europejski Kongres Finansowy jest inicjatywą Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Gdańskiej Akademii Bankowej, w której organizację włączyły się Giełda Papierów Wartościowych oraz czołowe polskie firmy: PKN ORLEN, Bank PEKAO SA i NDI SA. – Na mapie wydarzeń, które sprzyjają dyskusjom na temat najważniejszych wyzwań gospodarczych, Polska jest coraz bardziej widoczna. Europejski Kongres Finansowy pełni szczególną rolę. Nigdzie indziej uwaga uczestników nie jest tak bardzo skupiona na praktycznym wymiarze toczonych rozmów. Spisane w Trakcie Kongresu rekomendacje przez najbliższy rok będą pełnić rolę drogowskazów dla polskich i unijnych firm i instytucji – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.