06.03.2012

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Członka Zarządu ds. Petrochemii

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 roku dokonała wyboru Członka Zarządu ds. Petrochemii. Funkcję tę pełnił będzie Piotr Chełmiński, dotychczasowy Prezes Zarządu czeskiego holdingu petrochemicznego UNIPETROL z Grupy ORLEN.

Nowy Członek Zarządu rozpocznie pracę na powierzonym stanowisku w dniu 10 marca. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN zezwoliła na zajmowanie przez Piotra Chełmińskiego stanowiska w Zarządzie spółki Unipetrol a.s. - spółki zależnej PKN ORLEN S.A., bez prawa do wynagrodzenia.

Piotr Chełmiński jest absolwentem SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych. Od 10 grudnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu największego czeskiego holdingu petrochemicznego UNIPETROL A.S. należącego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Wcześniej, od roku 1995 pełnił funkcje kierownicze, zarządcze i nadzorcze w Gamet Holdings S.A. Luxemburg, Eckes Granini GmbH & Co. KG, Kamis-Przyprawy, Browar Dojlidy oraz Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.