31.01.2012

ORLEN w IV edycji prestiżowego RESPECT Index

PKN ORLEN ponownie znalazł się w elitarnym gronie spółek wchodzących w skład portfela RESPECT Index, obejmującego firmy odpowiedzialne społecznie.  Eksperci kwalifikujący spółki giełdowe uznali, że Koncern spełnia bardzo wysokie wymagania i kryteria w tej dziedzinie. ORLEN utrzymuje się w składzie indeksu od samego początku jego powstania.

RESPECT Index jest jednym ze wskaźników wpływającym na  atrakcyjność inwestycyjną  spółki. Powstaje w oparciu o badania jakości raportowania, poziomu relacji z inwestorami oraz działań w obszarach społecznych, pracowniczych i ekologicznych, jak również ładu informacyjnego. Dzięki temu w indeksie znajdują się jedynie te spółki, które - zdaniem giełdowych ekspertów - są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zadebiutował na GPW w listopadzie 2009 r. i zawierał 16 firm. W obecnej edycji uwzględnia on w swoim portfelu 23 spółki, które w ramach badania zostały pozytywnie zweryfikowane przez Partnerów Projektu, czyli Giełdę Papierów Wartościowych, firmę Deloitte Polska oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zdaniem organizatorów, analiza zmian wartości indeksów GPW dowodzi, że spółki wchodzące w skład  RESPECT Index zachowują się na giełdzie lepiej od rynku. Od początku ubiegłego roku wartości RESPECT Index są publikowane w trybie notowań  ciągłych. Zgodnie z nowymi zasadami, skład indeksu jest aktualizowany co pół roku, dzięki czemu portfel indeksu odpowiada rzeczywistej aktywności spółek w obszarze CSR oraz SRI.