14.11.2013

Kolejny milion obligacji detalicznych PKN ORLEN na rynku

PKN ORLEN, po wielkim sukcesie sprzedaży trzeciej serii obligacji detalicznych, na które zapisy zostały wyczerpane już pierwszego dnia subskrypcji, ponownie zaoferował inwestorom możliwość zakupu papierów dłużnych tym razem Serii D, o wartości 100 mln zł. Do tej pory, Koncern wyemitował już w trzech seriach obligacje o łącznej wartości 600 mln zł, w ramach całego programu emisji o wartości maksymalnej 1 mld zł.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych PKN ORLEN oparte będzie o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,3% p.a. i będzie wypłacane co 6 miesięcy. Spółka planuje, aby również Seria D trafiła do obrotu na Rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Seria D, podobnie jak poprzednia, otrzymała wysoki rating od agencji Fitch na poziomie A-(pol).

PKN ORLEN wyszedł z kolejną ofertą obligacji detalicznych, przede wszystkim ze względu na olbrzymie zainteresowanie i niezaspokojony popyt inwestorów na emisję wcześniejszej seriiZapisy na obligacje serii C złożyło 1159 inwestorów, a więc prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku Serii A. Średnia kwota zakupu po redukcji wyniesie prawie 174 tys. zł. Jak wynika ze statystyk, ponad 92% obligacji detalicznych trzeciej serii PKN ORLEN zostało nabytych przez inwestorów indywidualnych.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich czterech Serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.