06.11.2013

Rusza trzecia seria obligacji PKN ORLEN

PKN ORLEN uruchomił trzecią w tym roku emisję obligacji detalicznych o wartości 200 mln zł.  Na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz olbrzymiej popularności jaką cieszyły się emisje dwóch poprzednich serii obligacji podjęta została decyzja o zaoferowaniu do subskrypcji i sprzedaży serii C z czteroletnim okresem zapadalności.  W ramach całego programu Koncern planuje pozyskać do 1 mld zł.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii C oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc.  Odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol). Intencją Spółki jest aby również Seria C obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.

– Cieszymy się, że nasze obligacje zyskują coraz wyższe oceny, a ten sposób lokowania oszczędności wśród inwestorów indywidualnych zyskuje na popularności. Wielki sukces dwóch pierwszych emisji  pozwala nam z optymizmem czekać na wyniki sprzedaży kolejnej serii. Ostatnio odzyskaliśmy rating inwestycyjny, co w naszej opinii jeszcze bardziej wzmacnia naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera. – powiedział Sławomir Jędrzejczyk,  Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

PKN ORLEN opublikował Aneks do Prospektu Emisyjnego aktualizujący treść dokumentu o znaczące wydarzenia, które miały miejsce od czasu jego ogłoszenia jak odzyskanie przez PKN ORLEN ratingu inwestycyjnego na poziomie BBB- czy zainicjowanie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Resources Ltd. Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich trzech Serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.