21.02.2013

PKN ORLEN ma już 10 koncesji poszukiwawczych

Ministerstwo Środowiska pozytywnie zaopiniowało wniosek o cesję dwóch bloków koncesyjnych ExxonMobil Exploration and Production Poland (ExxonMobil) na rzecz ORLEN Upstream. Spółka uruchamia już przygotowania do rozpoczęcia prac poszukiwawczych na nowych obszarach.

Ministerstwo Środowiska wydało pozytywną decyzję dotyczącą wniosków o cesję koncesji, która finalizuje porozumienie zawarte pomiędzy ORLEN Upstream i ExxonMobil. Cesja dotyczy dwóch obszarów koncesyjnych Wodynie-Łuków i Wołomin o łącznej powierzchni 2150 km2.

Wraz z nowymi koncesjami PKN ORLEN rozszerzy obszar poszukiwań węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych o znaczną część Mazowsza. Do tej pory na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego Koncern wykonał 5 otworów (3 pionowe i 2 horyzontalne) w poszukiwaniu gazu z łupków. Obecnie przygotowuje kolejne 3 lokalizacje, na których wkrótce zamierza rozpocząć prace.

Pierwszy odwiert na jednej z dwóch nowo pozyskanych koncesji zostanie wykonany najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.