15.02.2013

PKN ORLEN rozpocznie wiercenie na Bałtyku

Firma Balin Energy SIA, której udziałowcami są spółka PKN ORLEN - ORLEN International Exploration and Production Company B.V oraz Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A., wykona pierwszy pionowy odwiert w rejonie Bloku Północnego łotewskiej strefy ekonomicznej.

Interpretacja i integracja zgromadzonych informacji oraz analizy dostępnych archiwalnych danych geologiczno-sejsmicznych i geochemicznych oraz pozyskanych w 2010 roku kolejnych 300 km2 danych sejsmicznych 3D, pozwoliła partnerom ze spółki Balin na wskazanie lokalizacji pierwszego pionowego odwiertu poszukiwawczego. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na drugi kwartał 2013 roku, a ich celem będzie potwierdzenie występowania nagromadzeń ropy naftowej na obszarze koncesji.

Wiercenie przeprowadzi spółka Diamond Offshore Drilling Inc. - “Diamond Offshore” - światowy lider w dziedzinie projektów typu offshore. Zakontraktowana pół-zanurzalna platforma wiertnicza o nazwie “Ocean Noamad” zostanie zainstalowana w obrębie licencji poszukiwawczej o numerze 1/2009 (North Black – Blok Północy). Ze względu na głębokość wody w tym rejonie sięgającą 132 m, wykluczone zostało wykorzystanie innych urządzeń typu jack-up. Całkowita głębokość pionowego otworu  poszukiwawczego jest planowana na 1 500 m p.p.m. Projekt jest realizowany we współpracy z łotewskimi władzami: Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, a wiercenie będzie nadzorowane przez firmę Senergy, globalnego dostawcę energii. 

Spółka Balin SIA posiada 2 licencje, na podstawie których prowadzi poszukiwania złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Wszystkie prace są realizowane zgodnie z normami prawa łotewskiego i europejskiego oraz z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

O Balin Energy, SIA
Balin Energy to spółka, której udziałowcami są Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A. (50% udziałów) oraz spółka PKN ORLEN - ORLEN International Exploration and Production Company B.V (50% udziałów). Balin posiada 2 licencje (licencja 1/2004 oraz licencja 1/2009), które są położone na terenie łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a ich łączna powierzchnia wynosi 1,664 km2. W przypadku obu licencji Balin posiada 90% udziałów, pozostałe 10% należy do Rządu Łotwy.

O ORLEN International Exploration and Production Company B.V
ORLEN International Exploration and Production Company B.V jest spółką  PKN ORLEN SA – jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej (http://www.orlen.pl). Koncern posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. PKN ORLEN jest w posiadaniu 8 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie gazu łupkowego w Polsce przyznanych przez Ministerstwo Środowiska. Strategia PKN ORLEN w tym zakresie jest realizowana przez spółkę celową PKN ORLEN - spółkę ORLEN Upstream (http://www.orlenupstream.pl//)

O Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A.
Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief U.A. jest spółką firmy Kuwait Energy Company. Kuwait Energy prowadzi działania z zakresu poszukiwania i wydobycia gazu oraz ropy naftowej na terenie Egiptu, Iraku, Jemenu, Omanu, Ukrainy, Łotwy, Rosji oraz Pakistanu.

Diamond Offshore
Diamond Offshore jest spółką Diamond Offshore Drilling Inc., należącą do Loews Corporation. Diamond Offshore Drilling, Inc. jest światowym liderem w projektach typu offshore, który prowadzi swoje projekty m. in. na obszarze Morza Południowochińskiego, w Zatoce Alaski, czy w rejonie Przylądku Magellana.